Archiwum

Sprzedaż materiałów

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują sprzedaż materiałów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą materiałową:
Wykaz materiałów

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
tel. 71 381 -01-13, 71 381 -01-14, 71 381 -01-19 fax 71 381-01-11 dh@wzl2.pl

Ceny wszystkich materiałów do uzgodnienia.

2-5 wrzesień 2013r.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Wojskowej Grupy Przemysłowo Naukowej, skupiającej 11 spółek Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych oraz 7 instytutów badawczo – naukowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Spółka zaprezentowała:

  • Mobilny Węzeł Teleinformatyczny,
  • Stanowisko Diagnostyczne Radiostacji Harris RF-5801-TE101.

Zarząd Spółki dziękując za odwiedzenie stoiska, wyraża nadzieję, że prezentowana oferta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem, a przeprowadzone rozmowy i spotkania będą podstawą do nawiązania i kontynuacji współpracy.

18 czerwiec 2013r.

W wyniku realizacji zobowiązania offsetowego, ujętego w umowie offsetowej z dnia 28 września 2006 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a HARRIS Corp., zakończony został transfer do WZŁ-2 S.A. technologii i wiedzy w zakresie wykonywania napraw strategicznych systemów łączności radiowej o mocy 1 kW użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Przekazana technologia dotyczy m.in. następujących urządzeń wchodzących w skład systemu 1KW:

  1. nadajnik (RF-1140B-03);
  2. odbiornik (RF-590A);
  3. wzmacniacz mocy (RF-1110D);
  4. zasilacz (RF-1124D);
  5. wzbudnik (RF-1310A);
  6. sprzęgacz antenowy (RF-2601);
  7. kontroler adaptacyjny (RF-7210A-030); wraz z interfejsami.

Posiadana dokumentacja serwisowa oraz przeszkolony personel umożliwiają WZŁ-2 S.A. prowadzenie autoryzowanych napraw systemów 1 kW do poziomu III włącznie oraz szkoleń użytkowników końcowych.

Certyfikat

16 maja 2013 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki p. Dariusz Bogdan oraz przedstawiciel Harris Corporation p. Richard Dickson podpisali kolejną umowę offsetową związaną z dostawami cyfrowego, taktycznego sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP. Umowa o wartości ponad 68 mln dol. będzie realizowana w ramach międzyrządowego programu Foreign Military Sale (FMS) oraz postępowania zakupowego Inspektoratu Uzbrojenia. Sześć nowych zobowiązań offsetowych o wartości nominalnej (bez mnożników offsetowych) ok. 16 mln USD kierowanych jest do WZŁ-2 S.A. W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie dokonany transfer nowoczesnego know-how oraz wyposażenie w sprzęt diagnostyczno-serwisowy i szkoleniowy, a także dostarczona pula części zamiennych. W wyniku realizacji tych zobowiązań Polska będzie trzecim krajem (poza USA i Wielką Brytanią) posiadającym technologię dotyczącą systemów radiowych TYPE-1, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki i jest przykładem efektywnego wykorzystania dobrych stosunków polsko-amerykańskich.

06 wrzesień 2012r.

W dniu 06.02.2012 r. podpisana została umowa konsorcyjna pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr. 2. S.A., WB Electronics S.A. oraz firmą KenBIT Sp. J.

Celem przedmiotowego konsorcjum jest opracowanie projektu technicznego i prototypu Mobilnego Węzła Teleinformatycznego przeznaczonego dla systemów dowodzenia i łączności szczebla taktycznego.

Liderem konsorcjum są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

06 wrzesień 2012r.

Nagroda Defender dla Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. Prof. J. Kosackiego z Wrocławia i WZŁ-2 S.A.

defendersm

SOLARFILTR – mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną.

Czytaj więcej…

03-06 wrzesień 2012r.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

06 luty 2012r.

Podpisanie umowy konsorcyjnej pomiędzy WZŁ- 2 S.A., W.B. Electronics S.A. oraz KenBIT Sp. J.