Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 450 tys. akcji imiennych serii A Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Pełny tekst ogłoszenia…
Pełnomocnictwo…