Archiwum

Zmiana w Zarządzie Spółki WZŁ-2 S.A.

W związku ze złożoną Radzie Nadzorczej WZŁ-2 S.A., z dniem 31 lipca 2020 r., rezygnacją Pana Artura SIENNICKIEGO z członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą Nr 97/V/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku powierzyła Członkowi Zarządu ds. Technicznych – Panu Tomaszowi KOZYRZE, od dnia 1 sierpnia 2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu WZŁ2-2.S.A

Spotkanie Zarządów Spółek Grupy PGZ Jelcz Sp. z o.o. i WZŁ-2 S.A.

W dniu 21 maja 2020 roku w siedzibie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. odbyło się spotkanie Zarządu WZŁ-2 S.A. z Zarządem Spółki pod firmą Jelcz Sp. z o.o. Spotkanie służyło omówieniu bieżącej współpracy w ramach prowadzonych wspólnych projektów na rzecz obronności RP oraz doprecyzowaniu kluczowych celów i parametrów rozwojowych.

Uruchomienie nowej kabiny lakierniczej

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku oraz oczekiwaniom naszych klientów informują o otwarciu nowoczesnej lakierni. Uruchomienie inwestycji umożliwia Spółce świadczenie usług lakierniczych na najwyższym poziomie z zachowaniem obowiązujących wymogów ochrony środowiska – czystość filtracji powietrza przekracza 98 %. System grzewczo wentylacyjny połączony z rekuperacją pozwala na wykonywanie usług lakierowania na mokro elementów i konstrukcji o gabarytach: – dł. 12 m;   – szer. 4,5 m;   – wys. 4,0 m. Nowoczesna technologia suszenia skraca czas lakierowania do niezbędnego minimum, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Spółka dysponuje wykwalifikowaną  kadrą pracowników w profesji lakierniczej, posiadającą  duże doświadczenie w procesach lakierowania specjalnego związanego z nanoszeniem powłok kamuflażowych zgodnie z Normą Obronną NO-80 A200. Zachęcamy do współpracy i korzystania z usług lakierniczych oferowanych przez WZŁ-2 S.A.

Informacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 27-03-2020r

Dzięki przychylności znanego wrocławskiego aktora p. Mariusza Kiljana, który w studio Polskiego Radia nagrał komunikat nakłaniający mieszkańców do pozostawania w domach, a także życzliwości prezesa Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. p. Artura Siennickiego, który udostępnił profesjonalny samochód ze znakomitym zestawem nagłaśniającym, z inicjatywy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na ulicach Wrocławia i okolicznych miejscowości pojawiła się wojskowa toyota land cruiser. Z głośników samochodu w ramach podjętej akcji głos aktora namawia za pomocą nagranego komunikatu do ograniczenia przemieszczania się: „Zostań w domu! W trosce o zdrowie własne i najbliższych – zostań w domu! Bądź cierpliwy, wytrwały i konsekwentny! Proszę – zostań w domu!”

Audyt Inspektoratu Uzbrojenia MON

W dniu 04 marca 2020 roku w siedzibie Spółki z inicjatywy Inspektoratu Uzbrojenia MON przeprowadzony został audyt zewnętrzny połączony z prezentacja multimedialną i pokazem systemów integracji łączności „FONET” i „RADION”. Uczestnikami audytu byli ponadto przedstawiciele Spółek z Grupy PGZ tj: producent pojazdów ciężarowych – Jelcz Sp. z o.o., projektant systemów z obszaru techniki wojskowej – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. W zorganizowanym audycie uczestniczyli także przedstawiciele firm: Radmor S.A.; WB Electronics S.A., Transbit Sp. z o.o.

W trakcie audytu przedstawiciele IU dokonali analizy przygotowanej przez WZŁ-2 S.A. propozycji rozmieszczenia i montażu systemów łączności na pokładzie pojazdów ciężarowych produkowanych przez Jelcz Sp. z o.o..

Prezes WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki pełniąc obowiązki gospodarza wydarzenia, zaprezentował wszystkim zainteresowanym osobom, prototyp nowego wyrobu tut. Spółki tj. „Urządzenia rozgłoszeniowego REA -T” wykonanego na bazie pojazdu marki TOYOTA LC 78. W ramach zorganizowanego eventu przedstawicie IU wraz z zaproszonymi firmami zapoznali się ze stanowiskami pracy dedykowanymi do produkcji seryjnej związanej z zabudową systemów łączności na pojazdach, stanowiskiem badawczym radiostacji oraz bieżącą produkcją realizowaną przez Spółkę.

MSPO 2019 w Kielcach

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznych targów MSPO, którzy w dniach 3-6 września odwiedzili stoisko Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się Rozgłośnia elektroakustyczna REA-T na pojeździe terenowym marki TOYOTA, którą Prezes WZŁ-2 S.A. osobiście zaprezentował Prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Witoldowi Słowikowi.

Mamy nadzieję, że liczne spotkania oraz nawiązane relacje biznesowe będą podstawą do przyszłej współpracy.

Już dziś zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska WZŁ-2 S.A. na przyszłorocznych targach MSPO w Kielcach.

Wizyta przedstawicieli COL w WZŁ-2 S.A.

21 maja 2019 r. gościliśmy przedstawicieli Centralnego Organu Logistycznego z Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej IWsp SZ oraz przedstawicieli 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. W trakcie roboczego spotkania przedstawiono aktualną ofertę w zakresie szkoleń realizowanych przez Centrum Serwisowo-Szkoleniowe Systemów Radiowych WZŁ-2 S.A. Omawiano również możliwości realizacji i oczekiwania względem systemu zaopatrywania w techniczne środki materiałowe.

Cykl szkoleń pracowników WZŁ-2 S.A. dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Od 16 września do 9 grudnia 2019 roku w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 2 S.A. przeprowadzono we współpracy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) w ramach projektu „Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy” (WAPP) jedenaście szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla ponad 130 pracowników Spółki. Pracownicy naszego zakładu skorzystali z doskonalenia zasad udzielania pierwszej pomocy z praktycznym wykorzystaniem „rodziny” fantomów i defibrylatora AED.

Spotkanie z Zarządem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

W dniu 10 kwietnia 2019 w siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z Zarządem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Podczas prowadzonych rozmów omówione zostały aspekty współpracy Spółek w zakresie systemów łączności oferowanych dla Sił Zbrojnych RP.