Aparatownia wielokanałowego radiodostępu simpleksowego

Aparatownia Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego (AWRS) w kontenerze mocowanym na dowolnym pojeździe terenowo-szosowym. Aparatownia przeznaczona jest do sprzężenia sieci łączności radiowej UKF pola walki z systemem łączności radiowo-przewodowej STORCZYK. Umożliwia integrację usług telekomunikacyjnych pomiędzy abonentami różnych sieci radiowych pola walki z systemem STORCZYK, również w ruchu.

DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE ELEMENTY SKŁADOWE PODSYSTEMU WRS

 • Radiostacje TRC 9311AP – 8 sztuk;
 • Bloki Sprzężenia Radiowego – 4 sztuk;
 • Sprzęgacz Antenowy;
 • Zintegrowany Sterownik Radiowych Punktów Dostępowych;
 • Radiolinia R-450A;
 • Terminal komputerowy;
 • Konwerter optyczny typu KO-2 – 3 komplety;
 • Moduł komputerowy MK16 – 4 sztuki;
 • Odbiornik GPS;
 • Przełącznik sieciowy Ethernet LAN-switch.

MOŻLIWOŚCI AWRS W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

 • rejestracja i wyrejestrowanie RPA z WRS
 • realizacja jednocześnie ośmiu połączeń w trybie transmisji danych lub w trybie połączeń fonicznych z SŁRP
 • połączenia RPA z abonentami SŁRP
 • połączenia RPA z RPA należącymi do innej sieci radiowej, ale będącymi abonentami WRS, poprzez SŁRP
 • przesyłanie depesz pakietowych z potwierdzeniem i bez potwierdzenia
 • połączenia konferencyjne z abonentami SŁRP
 • połączenia okólnikowe do sieci radiowych
 • połączenie po zwolnieniu
 • przekierowanie połączeń
 • usługi półautomatycznego dostępu radiowego, poczty głosowej i SMS

AWRS został zaprojektowany przez:
Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 22 683 95 17, fax +48 22 683 90 38

PLIK DO POBRANIA (PDF – Pobierz…)