16 maja 2013 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki p. Dariusz Bogdan oraz przedstawiciel Harris Corporation p. Richard Dickson podpisali kolejną umowę offsetową związaną z dostawami cyfrowego, taktycznego sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP. Umowa o wartości ponad 68 mln dol. będzie realizowana w ramach międzyrządowego programu Foreign Military Sale (FMS) oraz postępowania zakupowego Inspektoratu Uzbrojenia. Sześć nowych zobowiązań offsetowych o wartości nominalnej (bez mnożników offsetowych) ok. 16 mln USD kierowanych jest do WZŁ-2 S.A. W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie dokonany transfer nowoczesnego know-how oraz wyposażenie w sprzęt diagnostyczno-serwisowy i szkoleniowy, a także dostarczona pula części zamiennych. W wyniku realizacji tych zobowiązań Polska będzie trzecim krajem (poza USA i Wielką Brytanią) posiadającym technologię dotyczącą systemów radiowych TYPE-1, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki i jest przykładem efektywnego wykorzystania dobrych stosunków polsko-amerykańskich.