Cyfrowe urządzenie telekomunikacyjne CUT-1M

Cyfrowe Urządzenie Telekomutacyjne CUT-1M jest urządzeniem komutacyjnym kompatybilnym z urządzeniami systemu STORCZYK. Umożliwia realizację cyfrowych sieci telekomunikacyjnych oferujących usługi transmisji danych i połączenia foniczne.

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE
 • obsługa do 32 abonentów własnych definiowanych uniwersalnie (cyfrowych, CA/CB, MB);
 • obsługa standardowych urządzeń końcowych systemu STORCZYK (analogowe i cyfrowe aparaty telefoniczne, moduły komputerowe MK-16, aparaty ISDN BRI oraz bloki sprzężenia radiowego);
 • standard styku wyposażeń abonenckich jest zgodny ze standardem styku U (z możliwością wyboru struktury ramkowania B+D lub 2B+D);
 • współpraca z systemem STORCZYK poprzez cztery trakty grupowe (w standardach Eurocom, STANAG 4210, G.703, STANAG 4206) poprzez regeneratory kablowe lub konwertery optyczne;
 • połączenie za pomocą jednego z traktów do sieci publicznej (współpraca z centralami ISDN PRI);
 • wybór przepływności traktów grupowych od 64kb/s do 2048kb/s, co odpowiada od 3 do 120 kanałów podstawowych o przepływności 16kb/s;
 • sygnalizacja zgodna z sygnalizacją międzycentralową systemu STORCZYK.
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
 • realizacja połączeń w trybie transmisji danych i fonicznych;
 • realizacja fonicznych połączeń konferencyjnych;
 • przeniesienie dzwonienia na inny numer (relokacja);
 • przeniesienie numeru abonenckiego;
 • realizacja połączeń priorytetowych;
 • zmiana hasła dostępu do usług przeniesienia i relokacji numeru;
 • przekierowanie połączenia;
 • realizacja trybu pracy “gorąca linia”;
 • wybieranie numerów skróconych.

Cyfrowe Urządzenie Telekomutacyjne CUT-1M powstało przy współpracy z KenBIT Sp.j.