18 czerwiec 2013r.

W wyniku realizacji zobowiązania offsetowego, ujętego w umowie offsetowej z dnia 28 września 2006 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a HARRIS Corp., zakończony został transfer do WZŁ-2 S.A. technologii i wiedzy w zakresie wykonywania napraw strategicznych systemów łączności radiowej o mocy 1 kW użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Przekazana technologia dotyczy m.in. następujących urządzeń wchodzących w skład systemu 1KW:

  1. nadajnik (RF-1140B-03);
  2. odbiornik (RF-590A);
  3. wzmacniacz mocy (RF-1110D);
  4. zasilacz (RF-1124D);
  5. wzbudnik (RF-1310A);
  6. sprzęgacz antenowy (RF-2601);
  7. kontroler adaptacyjny (RF-7210A-030); wraz z interfejsami.

Posiadana dokumentacja serwisowa oraz przeszkolony personel umożliwiają WZŁ-2 S.A. prowadzenie autoryzowanych napraw systemów 1 kW do poziomu III włącznie oraz szkoleń użytkowników końcowych.

Certyfikat