Kontakt

 

Adres do korespondencji:

 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
 • Fabryczna 12
 • 55-003 Czernica

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Nr KRS 0000301970,
 • NIP: 912-000-24-43;
 • REGON: 000173350;
 • Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł.;   Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł.

Biuro Zarządu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Główny Księgowy

 • tel.: 71 381 01 30; 71 381 01 93

Dział Kontrolingu

 • tel.: 71 381 01 60; 71 381 01 39

Dział Rozwoju Kapitału Ludzkiego

 • tel.: 71 381 01 42

Dział Produkcji i Planowania

 • tel. 71 381 01 06

Dział Zakupów

 • tel.: 71 381 01 14; 71 381 01 13;  71 381 01 19

Dział Sekcji Serwisowej L3Harris i Szkoleń

 • tel.: 71 381 01 67

Dział Integracji Systemów Łączności i Konstrukcji

 • tel.: 71 381 01 05; 71 381 01 32

Dział Infrastruktury

 • tel.: 71 381 01 20; 71 381 01 84

Dział Rozwoju Biznesu

 • tel.: 71 381 01 29

Dział Serwisu

 • tel.: 71 381 01 71