Kontakt

 

Adres do korespondencji:

 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
 • Fabryczna 12
 • 55-003 Czernica

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Nr KRS 0000301970,
 • NIP: 912-000-24-43;
 • REGON: 000173350;
 • Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł.;   Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł.

Biuro Zarządu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Marek Czajkowski
 • tel.  71 381 01 98
 • email: iod@wzl2.pl

Główny Księgowy

 • tel.: 71 381 01 30; 71 381 01 93
 • e-mail: gk@wzl2.pl

Dział Ekonomiczny

 • tel.: 71 381 01 60; 71 381 01 39
 • e-mail: ee@wzl2.pl

Dział Kadr i Wynagrodzeń

Dyrektor Produkcji

Dział Handlowy

 • tel.: 71 381 01 14; 71 381 01 13;  71 381 01 19
 • e-mail: dh@wzl2.pl

Dział Cyfrowych Systemów Radiowych

Dział Projektowania i Rozwoju

Dział Utrzymania Ruchu

Dział Kontroli, Serwisu i Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

 • tel.: 71 381 01 71

Kontrola i Serwis

 • tel.: 71 381 01 58;  71 381 01 48