Kontakt

 

Adres do korespondencji:

 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
 • Fabryczna 12
 • 55-003 Czernica

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Nr KRS 0000301970,
 • NIP: 912-000-24-43;
 • REGON: 000173350;
 • Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł.;   Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł.

Biuro Zarządu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Główny Księgowy

 • tel.: 71 381 01 30; 71 381 01 93

Dział Ekonomiczny

 • tel.: 71 381 01 60; 71 381 01 39

Dział Kadr i Wynagrodzeń

 • tel.: 71 381 01 42

Dyrektor Produkcji

 • tel. 71 381 01 06

Dział Handlowy

 • tel.: 71 381 01 14; 71 381 01 13;  71 381 01 19

Dział Cyfrowych Systemów Radiowych

 • tel.: 71 381 01 67

Dział Projektowania i Rozwoju

 • tel.: 71 381 01 05; 71 381 01 32

Dział Utrzymania Ruchu

 • tel.: 71 381 01 20; 71 381 01 84

Dział Kontroli, Serwisu i Obsługi Klienta

 • tel.: 71 381 01 71 ; 71 381 01 24

Biuro Obsługi Klienta

 • tel.: 71 381 01 71

Kontrola i Serwis

 • tel.: 71 381 01 58;  71 381 01 48