Mikrotelefon wielofunkcyjny dla radiostacji rodziny PR4G

Mikrotelefon Wielofunkcyjny MTW PR4G służy do zdalnego sterowania radiostacjami rodziny PR4G, wymiany depesz alfanumerycznych oraz umożliwia połączenia i wymianę informacji w podsystemie Jednokanałowego Radiodostępu Simpleksowego (JRS) jak również Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego (WRS).

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI
W ZAKRESIE
ZDALNEGO
STEROWANIA
RADIOSTACJAMI
 • zmiana trybu pracy radiostacji (FH, FCS, DFF, AFF);
 • zmiana kanału roboczego;
 • zmiana mocy nadawania;
 • zmiana realizacji nadrzędności radiostacji w sieci radiowej;
 • realizacja funkcji synchronizacji sieci;
 • selektywne wywoływanie;
 • identyfikacja abonenta sieci radiowej;
 • wysyłanie alarmów i testu połączenia;
 • zmiana siły głosu i poziomu blokady szumów;
 • awaryjne kasowanie danych radiostacji.
MOŻLIWOŚCI
W ZAKRESIE
PRACY W PODSYSTEMIE
JRS.
 • transmisja danych i połączenia foniczne z systemem STORCZYK;
 • możliwość zmiany typu informacji w czasie trwania połączenia;
 • wymiana depesz pakietowych w trybie radiodostępu;
 • rejestracja i wyrejestrowanie Radiowego Punktu Abonenckiego (RPA) z JRS;
 • automatyczne przerejestrowanie RPA pomiędzy Radiowymi Punktami Dostępowymi (RPD);
 • informowanie przy pomocy zewu o wywołaniach przychodzących i fazach realizacji połączeń w podsystemie RS;
 • identyfikacja abonenta;
 • usługi poczty głosowej i sms.
MOŻLIWOŚCI
W ZAKRESIE
WYMIANY
DEPESZ
 • wysyłanie i odbiór depesz wysyłanych do indywidualnych abonentów oraz na okólnik;
 • zapamiętywanie: do 10 depesz nadanych o pojemności do 160 znaków każda, do 10 depesz odebranych o pojemności do 160 znaków każda, do 10 informacji o niezrealizowanych połączeniach przychodzących wraz z informacjami o numerach i oczekującej poczcie głosowej oraz do 10 poprzednio wybranych numerów abonentów;
 • informowanie przy pomocy zewu o odebranych depeszach oraz oczekującej poczcie głosowej.

Mikrotelefon Wielofunkcyjny MTW PR4G powstał przy współpracy z: Instytutem Telekomunikacji, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Techniczne