Razem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego

Na mocy podpisanego Porozumienia o Współpracy, dzień 27.02.2024 r. otworzył nowy rozdziału we współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską oraz Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 S.A.

Wspólne projekty badawczo-rozwojowe i produkcyjne w obszarze łączności, elektroniki czy programowania, praktyki studenckie oraz szkolenia dla pracowników to główne założenia podpisanego porozumienia. Umowa zakłada m.in. współpracę w zakresie usług doradczych, projektowych i badawczo-rozwojowych, organizację praktyk i staży studenckich w siedzibie WZŁ, wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych dla pracowników.

WZŁ-2 S.A. to działająca od ponad 50 lat firma jest obecnie częścią należącej do Skarbu Państwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Specjalizuje się w projektowaniu, integracji, produkcji, remoncie i modernizacji sprzętu łączności. Świadczy także usługi mechaniczno-elektroniczne.

– Podpisanie umowy to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w branży produkcyjnej, technologicznej, badawczo-rozwojowej i IT. Bardzo się cieszę, że zakres naszej współpracy będzie tak szeroki i w tak dużym stopniu odnosi się do studentów. Pozwoli im to na zdobycie cennych doświadczeń jeszcze w trakcie nauki – mówi prof. Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy PWr.

– Nasza współpraca z Politechniką Wrocławską trwa już od dłuższego czasu, a po podpisaniu tego dokumentu stała się ona bardziej formalna. Otwiera to przed nami nowe możliwości realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych w obszarze łączności, elektroniki czy programowania – mówi Wojciech Cybul, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności nr 2. – Porozumienie łączy potencjał naukowo-badawczy uczelni z potencjałem produkcyjnym WZŁ-2 S.A.  Myślę, że dla obu stron jest to idealny model współpracy – dodaje.

Z porozumienia skorzystać będą mogli m.in. naukowcy i studenci z Wydziału Mechanicznego oraz z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów oraz innych Wydziałów w zależności od potrzeb. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.