Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia szczebla oddział / pododdział

MMSD ma zapewnić właściwe warunki pracy obsadom operacyjnym stanowisk dowodzenia szczebla taktycznego w warunkach polowych.

MMSD zbudowany na bazie Kabiny Rozkładanej KR-15/5-MMSD w części operacyjnej pozwala na organizacje do 12 stanowisk pracy. Każde stanowisko jest wyposażone w trzy niezależne gniazda zasilające o napięciu 230 VAC, (przyłączone również do systemu zasilania awaryjnego), cztery gniazda umożliwiające przyłączenie urządzeń teletechnicznych systemu łączności telefonicznej, sieci LAN/WAN i VoIP z właściwą separacją i oznakowaniem urządzeń stref RED i BLACK, stół do pracy, krzesło, tablicę na materiały informacyjne. MMSD wyposażony jest w panel podświetlany, urządzenie wielofunkcyjne, panel multimedialny 55″, zestaw awaryjnego podtrzymania zasilania, uchwyty do map, stojak na broń długą, klimatyzację, filtrowentylację, urządzenie alarmowe OPL, zewnętrzną tablicę przyłączy optycznych, telefonicznych i liniowych.

MMSD posiada przedział techniczny wyposażony w dwa agregaty z automatycznym sterowaniem i monitorowaniem stanu agregatów i sieci.

Rozkładanie kabiny odbywa się w sposób automatyczny w czasie nie przekraczającym 100 s.

Kabina Rozkładana KR-15/5 przystosowana jest również do transportu lotniczego i morskiego.

PLIK DO POBRANIA (PDF – Pobierz…)