OGŁOSZENIE

Czernica, dnia 18 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują na sprzedaż nw. składniki majątkowe:

Lp.
Nazwa składnika majątkowego Data zakupu Ilość
1. Gwinciarka elektryczna PREa 12II 1994 2 szt.
2. Gwinciarka elektryczna EZ004 1998 1 szt.
3. Gwinciarka elektryczna P-10 1994 5 szt.
4. Klucze dynamometryczne 6-12 1994 2 kpl.
5. Klucze dynamometryczne 15-27 1994 3 kpl.
6. Mikroskop narzędziowy 1994 1 szt.
7. Mikrosilnik K-5 Plus 2004 1 szt.
8. Szlifierka do gniazd zaworowych 1994 2 szt.
9. Szlifierka elektryczna PRAa 40II 1994 3 szt.
10. Szlifierka elektryczna PRAc 100IIB 1994 10 szt.
11. Spawarka transformatorowa 250 1994,1996 2 szt.
12. Sterownik K-Control 2004 1 szt.
13. Wkrętak elektryczny PREf6 1994 6 szt.
14. Wkrętak elektryczny PREm 10 II 1994 2 szt.
15. Wkrętak na akumulator PSR 3,6V 1998,1998,2000 15 szt.
16. Zestaw narzędzi stolarskich 1994 2 szt.

Szczegółowych informacji udziela Dział Narzędziowni
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 71 38 10 169

Oferty na zakup wyż. wym. składników majątkowych należy składać drogą elektroniczną
na adres e-mail: wzl2@wzl2.pl do dnia 2 grudnia 2016 r.
Oferty winny zawierać proponowaną cenę brutto oraz dane kontaktowe oferenta.