Praca

Specjalista Konstruktor (Mechanik)

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień konstrukcyjnych w bieżących projektach,
 • opracowanie i modelowanie urządzeń w środowisku CAD 3D,
 • tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej,
 • tworzenie dokumentów przy wykorzystaniu pakietu MS Office,
 • tworzenie zestawień oraz list materiałowych,
 • nadzór nad wykonaniem opracowanego prototypu
 • przygotowanie oraz aktualizacja dokumentacji konstrukcyjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn lub pokrewne,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (dodatkowy atut),
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem Solid Edge,
 • znajomość technologii obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole/

Technolog elektronik

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • udział w opracowaniu procesu technologicznego,
 • opracowywanie programów wykonawczych dla maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego,
 • udzielenie wsparcia techniczno-technologicznego dla Wydziałów Produkcyjnych,
 • opracowywanie wykazów materiałów oraz operacji technologicznych, dokumentacji technologicznej,
 • opracowywanie, weryfikowanie oraz aktualizowanie zestawień limitów materiałowych i norm czasowych dla produkcji seryjnej, weryfikacja czasów wykonania oraz zestawień materiałowych dla prototypu po jego wykonaniu,
 • określanie i przedstawianie propozycji optymalizacji czasów wykonywanych operacji produkcyjnych oraz zmian i uprawnień w procesach technologicznych,
 • nadzorowanie procesów uruchamiania nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wdrażania nowych procesów technologicznych w Wydziałach Produkcyjnych,
 • udział w sporządzaniu ofert: analiza zapytań ofertowych w zakresie warunków technologicznych.

 Wymagania :

 • wykształcenie wyższe (telekomunikacyjne, elektroniczne lub pokrewne)
 • umiejętność tworzenia, czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania do projektowania układów elektronicznych (schematy, PCB) – preferowany Altium Designer,
 • praktyczna znajomość mikroprocesów DSP,
 • mile widziana umiejętność projektowania i programowania układów FPGA oraz CPLD,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samodzielnego realizowania przydzielonych zadań oraz pracy
  w grupie,
 • sumienność i dokładność,
 • mile widziane: znajomość zagadnień związanych z montażem SMD i THT (znajomość procesu), obsługa programu CAD stosowanych w elektronice, zagadnienia związane z łącznością radiowa i przewodową.

 


Monter / Zestrajacz urządzeń elektronicznych

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • montaż urządzeń i pakietów wchodzących w skład produkowanych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • wykonywanie pomiarów wyrobów zgodnie z WT (Wymagania Techniczne),

Wymagania:

 • wykształcenie min. Zasadnicze (kierunek elektronika)
 • doświadczenie w montażu urządzeń elektronicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z montażem SMD,
 • doświadczenie w naprawie i uruchamianiu układów elektronicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie użytkownika programów urządzeń elektronicznych,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • dbanie o wysoką jakość pracy.

Ślusarz – Spawacz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • ręczno-maszynowa obróbka metalu,
 • obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarka, szlifierka, tokarka, frezarka, zaginarko-krawędziarka, pras i gilotyn,
 • dbanie o wysoką jakość pracy,
 • spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Frezer – Tokarz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa maszyn skrawających, takich jak tokarki uniwersalne i rewolwerowe, frezarki poziome
  i pionowe, frezarko kopiarki, frezarki narzędziowe, wiertarki kadłubowe.

 Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku pracy,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Pokojowa

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • wymiana pościeli oraz jej ewidencja,
 • wymiana oraz uzupełnienie ręczników,
 • uzupełnienie artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów,
 • uzupełnienie materiałów reklamowych,
 • informowanie przełożonego o brakach i usterkach w pokojach,
 • zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych, pozostawianych przez gości hotelowych,
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości, pościeli hotelowej, ręczników itp.,
 • informowanie przełożonego o brakach i usterkach w pokojach,
 • zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych, pozostawianych przez gości hotelowych,
 • kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • mile widziane doświadczenie na danym stanowisku pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • ciekawe wyzwania zawodowe,
 • ciekawy pakiet socjalny,
 • zatrudnimy również obywateli Ukrainy.

Kelnerka

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa gości korzystających z posiłku,
 • obsługa gości korzystających z bufetu,
 • codzienne sprzątanie jadalni i dbanie o jej wygląd,
 • sprzedaż towarów i usług bufetu oraz rejestracja na urządzeniach fiskalnych.

Wymagania:

 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.
 • Możliwość zakwaterowania.

Pomoc kuchenna

Podstawowy zakres zadań:

 • utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów;
 • przygotowanie warzyw i owoców – obieranie, krojenie;
 • przygotowanie surówek;
 • wykonywanie różnego rodzaju potraw pod nadzorem kucharza;
 • porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych;

Wymagania:

 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.
 • Możliwość zakwaterowania.

INFORMACJE

59-850 Świeradów – Zdrój, ul. Graniczna 5, skr. poczt. nr 3
kontakt telefoniczny: +48 75 78 16 305, kom. 607 900 052 fax +48 75 78 16 782

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej “RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej “WZŁ-2 S.A”, “Administratorem”.
 • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

Zgodna Nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

……………………………………………..
(data i podpis)

Zgodna Nr 2

Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

 

……………………………………………..
(data i podpis )

 

List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,
wzl2@wzl2.pl
Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142