Praca

Specjalista Łączności  L3HARRIS

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • serwisowanie systemów taktycznej łączności radiowej L3Harris,
 • prowadzenie szkoleń z obsługi, eksploatacji i konfiguracji systemów łączności L3Harris,
 • udział w wyjazdach serwisowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalająca na swobodne poruszanie się po dokumentacji technicznej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność i dokładność,
 • komunikatywność.

Mile widziane

 •  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1kV,
 •  znajomość podstawowych zagadnień sieciowych (LAN, WAN),
 • doświadczenie związane z obsługą lub serwisowaniem urządzeń łączności radiowej.

Inżynier Serwisu L3HARRIS

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 •  zapewnianie wsparcia technicznego przy rozwiązywaniu problemów związanych z serwisowaniem oraz konfiguracją sprzętu łączności L3Harris,
 • opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu procedur oraz dokumentacji związanych z serwisowaniem systemów łączności L3Harris,
 • komunikowanie się w sprawach technicznych z wyznaczonymi przedstawicielami L3Harris,
 • prowadzenie szkoleń z obsługi, eksploatacji i konfiguracji systemów łączności L3Harris,
 • opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji i materiałów szkoleniowych,
 • zastępowanie Kierownika Sekcji Serwisowej L3Harris podczas jego nieobecności.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (telekomunikacyjne, elektroniczne lub pokrewne),
 • umiejętność tworzenia, czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość MS Office oraz Windows
 • umiejętność samodzielnego realizowania przydzielonych zadań oraz pracy
  w grupie,
 • sumienność i dokładność.
 • komunikatywność,

Mile widziane

 •  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1kV,
 •  znajomość podstawowych zagadnień sieciowych (LAN, WAN).

 

Specjalista Łączności 

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • serwisowanie produktów wytwarzanych w Spółce,
 • prowadzenie szkoleń z obsługi, eksploatacji i konfiguracji systemów łączności,
 • udział w wyjazdach serwisowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność i dokładność,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kategoria B.

Mile widziane

 •  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1kV,
 • doświadczenie związane z obsługą lub serwisowaniem urządzeń łączności radiowej.

 


Specjalista Informatyk

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych,
 • administrowanie i rozwój infrastruktury sieciowej Spółki (konfiguracja przełączników, routerów itp.)
 • administrowanie serwerami Microsoft Windows,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • zarządzanie stroną internetową Spółki,
 • współpraca z pozostałymi działami firmy i pomoc użytkownikom (help-desk).

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • bardzo dobra znajomość technologii Microsoft (Windows Server, Active Directory, SQL Server, itp.),
 • znajomość zagadnień sieciowych (LAN, WAN),
 • umiejętność myślenia analitycznego, zaangażowanie i motywacja w pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane:

 • znajomość rozwiązań UTM FortiGate,
 • doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu urządzeniami VolP,
 • znajomość konsoli ESET PROTECT,
 • znajomość technologii Vmware,
 • znajomość dobrych praktyk IT i metodyk projektowych,
 • certyfikaty zawodowe.

 

Konstruktor Mechanik 

Podstawowy zakres zadań:

 • konstruowanie elementów systemów łączności, zespołów prądotwórczych oraz kabin i kontenerów specjalnych,
 • ocena i minimalizacja ryzyk technicznych związanych z realizacją projektów,
 • przygotowywanie zapotrzebowań na materiały do użytku w procesie produkcji,
 • wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej,
 • nadzór konstruktorski nad realizowanymi projektami.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika lub pokrewne,
 • podstawowa znajomość oprogramowania typu CAD dla mechaniki (preferowane: SolidEdge),
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne poruszanie się po dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do podejmowania decyzji,
 • komunikatywność.

 

Programista

Podstawowy zakres zadań:

 • programowanie systemów łączności,
 • tworzenie i rozwijanie aplikacji sterujących elementami systemów łączności,
 • ocena i minimalizacja ryzyk technicznych związanych z realizacją projektów,
 • wykonywanie dokumentacji technicznej.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem sprzętu łączności,
 • znajomość projektowania systemów sterowanych z wykorzystaniem interfejsów szeregowych i ETH,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunki, schematy),
 • kultura pracy, tworzenie projektów zgodnie ze sztuką programowania,
 • umiejetność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do podejmowania decyzji,
 • komunikatywność.

Inżynier Elektronik

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • udział w opracowaniu procesu technologicznego,
 • opracowywanie programów wykonawczych dla maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego,
 • udzielenie wsparcia techniczno-technologicznego dla Wydziałów Produkcyjnych,
 • opracowywanie wykazów materiałów oraz operacji technologicznych, dokumentacji technologicznej,
 • opracowywanie, weryfikowanie oraz aktualizowanie zestawień limitów materiałowych i norm czasowych dla produkcji seryjnej, weryfikacja czasów wykonania oraz zestawień materiałowych dla prototypu po jego wykonaniu,
 • określanie i przedstawianie propozycji optymalizacji czasów wykonywanych operacji produkcyjnych oraz zmian i uprawnień w procesach technologicznych,
 • nadzorowanie procesów uruchamiania nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wdrażania nowych procesów technologicznych w Wydziałach Produkcyjnych,
 • udział w sporządzaniu ofert: analiza zapytań ofertowych w zakresie warunków technologicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (telekomunikacyjne, elektroniczne lub pokrewne),
 • umiejętność tworzenia, czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania do projektowania układów elektronicznych (schematy, PCB) – preferowany Altium Designer,
 • praktyczna znajomość mikroprocesów DSP,
 • mile widziana umiejętność projektowania i programowania układów FPGA oraz CPLD,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samodzielnego realizowania przydzielonych zadań oraz pracy w grupie,
 • sumienność i dokładność.

Kontroler Jakości ds. Mechanicznych

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • kontrola jakości dostaw oraz produkowanych wyrobów,
 • realizacja badań zdawczo-odbiorczych, okresowych oraz typu,
 • przeprowadzanie odbiorów jakościowych spoin spawalniczych oraz powłok lakierniczych,
 • opracowywanie raportów z badań/protokołów odbioru,
 • wykonywanie badań wytrzymałościowych (m.in. odporność na drgania i udary).
  realizacja potwierdzeń metrologicznych i sprawdzeń okresowych,
 • nadzór nad realizacją zakupów wyposażenia pomiarowego,
 • ewidencja wyposażenia pomiarowego.

Wymagania:

 • min. wykształcenie średnie techniczne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • praktyczna znajomość obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • dokładność, spostrzegawczość, odpowiedzialność,
 • chęć zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia do badania spoin spawalniczych,
 • doświadczenie w korzystaniu z Norm Obronnych,
 • prawo jazdy kat. B.

 


Specjalista Metrolog

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • prowadzenie procesu gospodarki wyposażenia pomiarowego,
 • realizacja potwierdzeń metrologicznych i sprawdzeń okresowych,
 • nadzór nad realizacją zakupów wyposażenia pomiarowego,
 • ewidencja wyposażenia pomiarowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe elektroniczne (telekomunikacja, robotyka i automatyka, metrologia elektryczna),
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami wielkości elektrycznych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office,
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami kompatybilności elektromagnetycznej, tłumienności elektromagnetycznej (Norma PN-EN ISO/IEC 1725).
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane: znajomość zagadnień związana z przygotowaniem i oprogramowaniem systemów pomiarowych, oraz zagadnień związanych z pomiarami wielkości mechanicznych (obsługa i programowanie maszyn współrzędnościowych).

Ślusarz – Spawacz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • ręczno-maszynowa obróbka metalu,
 • obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarka, szlifierka, tokarka, frezarka, zaginarko-krawędziarka, pras i gilotyn,
 • dbanie o wysoką jakość pracy,
 • spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Lakiernik

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • wykonywanie prac lakierniczych konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • dbałość o utrzymania maksymalnej jakości wykonywanych prac,
 • troska o stan wykorzystywanych narzędzi.

 Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze – lakiernik (uzyskane kwalifikacje zawodowe MG.27)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
 • zdolności manualne
 • samodzielność w wykonywaniu zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość procesów produkcyjnych
 • dodatkowe kursy doszkalające mile widziane.

Tokarz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa maszyn skrawających, takich jak tokarki uniwersalne i rewolwerowe, frezarki poziome
  i pionowe, frezarko kopiarki, frezarki narzędziowe, wiertarki kadłubowe.

 Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku pracy,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.

Pokojowa

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • wymiana pościeli oraz jej ewidencja,
 • wymiana oraz uzupełnienie ręczników,
 • uzupełnienie artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów,
 • uzupełnianie materiałów reklamowych,
 • informowanie przełożonego o brakach i usterkach w pokojach,
 • zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych, pozostawionych przez gości hotelowych,
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości,
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni pościeli hotelowej, ręczników itp.,
 • kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na danym stanowisku pracy.

Kelnerka

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa gości korzystających z posiłku,
 • obsługa gości korzystających z bufetu,
 • codzienne sprzątanie jadalni i dbanie o jej wygląd,
 • sprzedaż towarów i usług bufetu oraz rejestracja na urządzeniach fiskalnych.

Wymagania:

 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.
 • Możliwość zakwaterowania.

Kucharz

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • przygotowywanie posiłków.
 • pobieranie z magazynu spożywczego surowców.
 • codzienne sprzątanie pomieszczeń kuchni.
 • przestrzeganie przepisów i zasad HCCP.
 • pobieranie oraz należyte przechowywanie próbek pokarmowych.

Wymagania:

 • potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie kucharza,
 • dobra organizacja pracy,
 • dbanie o porządek,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.

INFORMACJE

59-850 Świeradów – Zdrój, ul. Graniczna 5, skr. poczt. nr 3
kontakt telefoniczny: +48 75 78 16 305, kom. 607 900 052 fax +48 75 78 16 782

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej “RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej “WZŁ-2 S.A”, “Administratorem”.
 • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

Zgodna Nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

……………………………………………..
(data i podpis)

Zgodna Nr 2

Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

 

……………………………………………..
(data i podpis )

 

List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,

Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142