Praca

Specjalista Informatyk

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych,
 • administrowanie i rozwój infrastruktury sieciowej Spółki (konfiguracja przełączników, routerów itp.)
 • administrowanie serwerami Microsoft Windows,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • zarządzanie stroną internetową Spółki,
 • współpraca z pozostałymi działami firmy i pomoc użytkownikom (help-desk).

Mile widziane:

 • znajomość rozwiązań UTM FortiGate,
 • doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu urządzeniami VolP,
 • znajomość konsoli ESET PROTECT,
 • znajomość technologii Vmware,
 • znajomość dobrych praktyk IT i metodyk projektowych,
 • certyfikaty zawodowe.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • bardzo dobra znajomość technologii Microsoft (Windows Server, Active Directory, SQL Server, itp.),
 • znajomość zagadnień sieciowych (LAN, WAN),
 • umiejętność myślenia analitycznego, zaangażowanie i motywacja w pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Specjalista Technolog ds. Elektronicznych

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobu (warunki techniczne, instrukcje użytkowania, instrukcje obsługiwania, itd.),
 • analiza dokumentów określających wymagania klienta (SIWZ, OPZ, WZTT),
 • uzgadnianie treści warunków technicznych z klientem,
 • kierowanie i śledzenie ścieżki zatwierdzania dokumentów,
 • uczestnictwo w badaniach wyrobów (badania klimatyczne, mechaniczne, EMC, itd.),
 • tworzenie szablonów dokumentów,
 • opracowywanie kart zmian technicznych wyrobu,
 • ścisła współpraca z działami: projektowania, produkcyjnym oraz kontroli jakości w zakresie tworzenia dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektryka, elektrotechnika, mechatronika, itp.,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne poruszanie się po dokumentacji technicznej.
 • znajomość pakietu MS Office.
 • podstawowa znajomość oprogramowania typu CAD dla mechaniki i elektroniki (preferowane: SolidEdge, Altium Designer, E3.Series),
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą/praktykami w zakładzie produkcyjnym,
 • umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia,
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, elektryki, elektroniki,
 • mile widziana znajomość obsługi programu CorelDRAW.

Inżynier Elektronik

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • udział w opracowaniu procesu technologicznego,
 • opracowywanie programów wykonawczych dla maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego,
 • udzielenie wsparcia techniczno-technologicznego dla Wydziałów Produkcyjnych,
 • opracowywanie wykazów materiałów oraz operacji technologicznych, dokumentacji technologicznej,
 • opracowywanie, weryfikowanie oraz aktualizowanie zestawień limitów materiałowych i norm czasowych dla produkcji seryjnej, weryfikacja czasów wykonania oraz zestawień materiałowych dla prototypu po jego wykonaniu,
 • określanie i przedstawianie propozycji optymalizacji czasów wykonywanych operacji produkcyjnych oraz zmian i uprawnień w procesach technologicznych,
 • nadzorowanie procesów uruchamiania nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wdrażania nowych procesów technologicznych w Wydziałach Produkcyjnych,
 • udział w sporządzaniu ofert: analiza zapytań ofertowych w zakresie warunków technologicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (telekomunikacyjne, elektroniczne lub pokrewne),
 • umiejętność tworzenia, czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania do projektowania układów elektronicznych (schematy, PCB) – preferowany Altium Designer,
 • praktyczna znajomość mikroprocesów DSP,
 • mile widziana umiejętność projektowania i programowania układów FPGA oraz CPLD,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samodzielnego realizowania przydzielonych zadań oraz pracy w grupie,
 • sumienność i dokładność.

Starszy Metrolog

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • prowadzenie procesu gospodarki wyposażenia pomiarowego,
 • realizacja potwierdzeń metrologicznych i sprawdzeń okresowych,
 • nadzór nad realizacją zakupów wyposażenia pomiarowego,
 • ewidencja wyposażenia pomiarowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe elektroniczne (telekomunikacja, robotyka i automatyka, metrologia elektryczna),
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami wielkości elektrycznych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office,
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami kompatybilności elektromagnetycznej, tłumienności elektromagnetycznej (Norma PN-EN ISO/IEC 1725).
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane: znajomość zagadnień związana z przygotowaniem i oprogramowaniem systemów pomiarowych, oraz zagadnień związanych z pomiarami wielkości mechanicznych (obsługa i programowanie maszyn współrzędnościowych).

Ślusarz – Spawacz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • ręczno-maszynowa obróbka metalu,
 • obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarka, szlifierka, tokarka, frezarka, zaginarko-krawędziarka, pras i gilotyn,
 • dbanie o wysoką jakość pracy,
 • spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

 

Tokarz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa maszyn skrawających, takich jak tokarki uniwersalne i rewolwerowe, frezarki poziome
  i pionowe, frezarko kopiarki, frezarki narzędziowe, wiertarki kadłubowe.

 Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku pracy,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.

Kelnerka

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa gości korzystających z posiłku,
 • obsługa gości korzystających z bufetu,
 • codzienne sprzątanie jadalni i dbanie o jej wygląd,
 • sprzedaż towarów i usług bufetu oraz rejestracja na urządzeniach fiskalnych.

Wymagania:

 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.
 • Możliwość zakwaterowania.

Kucharz

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • przygotowywanie posiłków.
 • pobieranie z magazynu spożywczego surowców.
 • codzienne sprzątanie pomieszczeń kuchni.
 • przestrzeganie przepisów i zasad HCCP.
 • pobieranie oraz należyte przechowywanie próbek pokarmowych.

Wymagania:

 • potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie kucharza,
 • dobra organizacja pracy,
 • dbanie o porządek,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.

INFORMACJE

59-850 Świeradów – Zdrój, ul. Graniczna 5, skr. poczt. nr 3
kontakt telefoniczny: +48 75 78 16 305, kom. 607 900 052 fax +48 75 78 16 782

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej “RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej “WZŁ-2 S.A”, “Administratorem”.
 • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

Zgodna Nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

……………………………………………..
(data i podpis)

Zgodna Nr 2

Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

 

……………………………………………..
(data i podpis )

 

List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,
wzl2@wzl2.pl
Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142