Zautomatyzowane wozy dowodzenia, wozy dowódcze

Wozy dowodzenia szczebla taktycznego, zapewniają utrzymanie łączności radiowej i dodatkowo – podczas postoju dowiązanie do systemów łączności przewodowej, z wykorzystaniem najnowszych standardów telekomunikacyjnych.

Wyposażenie techniczne wozów zapewnia w pełni zautomatyzowane stanowisko pracy dowódcy i współpracującego z nim zespołu osób funkcyjnych oraz umożliwia wymianę informacji DATA / VOICE w systemie dowodzenia i współdziałania zarówno w ruchu jak i na postoju.

Wozy wyposażane są w systemy nawigacji satelitarnej GPS oraz systemy monitorowania i sygnalizacji o stanach zagrożeń (sensory skażenia terenu, opromieniowania laserowego, radiolokacyjnego, inne). Zdolne są do pracy sieciocentrycznej (net ready).

Oferta obejmuje: