Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO
Kielce  07-10 wrzesień 2021 r.
Partner Strategiczny – Polska Grupa Zbrojeniowa

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczyli nas swoją obecnością na stoisku Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.
To były bardzo intensywne dni, podczas których staraliśmy się zaprezentować ofertę Spółki, a szczególnie nowy wyrób jakim jest niewątpliwie Wóz Dowodzenia FR-21.
MSPO był dla nas doskonałą możliwością zapoznania się z Państwa oczekiwaniami i podzielenia się wiedzą.
Mamy nieskrywane nadzieje, iż przeprowadzone rozmowy przyniosą Państwu i nam realne korzyści zarówno w wymiarze biznesowym jak i rozwoju technologicznego.

WÓZ DOWODZENIA FR-21Aczytaj więcej


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania