Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Plan Połączenia z dnia 25 kwietnia 2023 r. spółek:
PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)
oraz Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.
z siedzibą w Czernicy
(Spółka Przejmowana)
udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2023 r.
na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych

Plan Połączenia – Plan_Polaczeniowy_PITRADWAR_WZŁ


WÓZ DOWODZENIA FR-21A czytaj więcej

COMMAND VEHICLE FR-21A read more


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania