Projektowanie i wykonanie zabudowy urządzeń techniki wojskowej

Zakład posiada odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne i przygotowanie do wykonywania prac o dużym stopniu trudności i złożoności techniczno-konstrukcyjnej.

Dział Technicznego Przygotowania Produkcji skupia wysoko wykwalifikowany zespół inżynierski. Wydziały produkcyjne zatrudniające bardzo doświadczoną kadrą wykonawczą i kierowniczą, gwarantują wykonanie prac na najwyższym poziomie przy zachowaniu określonych terminów czasowych.

Różnorodne obszary działalności Zakładu stwarzają szansę na partnerskie współdziałanie z różnymi podmiotami gospodarczymi. Szereg projektów zrealizowano we współpracy z innymi firmami, instytucjami. ośrodkami badawczymi. Zrealizowane przedsięwzięcia  produkcyjne podlegały rygorystycznym wymogom technicznym, zapewniającym uzyskanie potrzebnych certyfikatów, postanowień kwalifikacyjnych, atestów.

Przykłady współpracy gospodarczej:

  • Zabudowa Aparatowni Obliczeniowo-Analitycznej Skażeń AOAS „HERMES” – projekt realizowany z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii z Warszawy.
  • Zabudowa Mobilnego Zestawu Rozpoznania Radioelektronicznego MZRR „SIGINT” – projekt realizowany przy współpracy z firmą MAW Telecom z Warszawy.