Sprzedaż materiałów

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy

oferują sprzedaż materiałów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą materiałową:
Wykaz materiałów
Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 71 381 -01-13, 71 381 -01-14, 71 381 -01-19
fax 71 381-01-11
dh@wzl2.pl

Ceny wszystkich materiałów do uzgodnienia.