Usługi lakiernicze

Wykonywane przez Zakład prace lakiernicze odbywają się przy zastosowaniu nowoczesnych  technologii oraz materiałów lakierniczych, co wraz z wysokimi umiejętności pracowników stanowi gwarancję należytej jakości świadczonych usług zarówno w zakresie malowania proszkowego jak i natryskowego.

Maksymalne wymiary malowanych proszkowo elementów to: 600x1100x3000 (mm). Przygotowanie powierzchni detali do malowania proszkowego odbywa się na linii do mycia i fosforanowania elementów.

Malowanie natryskowe w bieżącej działalności firmy jest stosowane do malowania kontenerów i samochodów ciężarowych. Proces technologiczny odbywa się w bezpyłowej kabinie malarskiej. Lakierni spełnia wszystkie niezbędne wymogi jakościowe i technologiczne z zakresu ochrony środowiska i BHP.

Zapewniamy powierzchnie magazynowe dla potrzeb klientów.