Zintegrowany zasilacz pokładowy

Zintegrowany Zasilacz Pokładowy ZZP jest elementem systemu zasilania wozów dowodzenia z siecią pokładową o napięciu 27V. Zapewnia buforowe ładowanie baterii akumulatorów sieci pokładowej 27V i akumulatora (baterii akumulatorów) pojazdu o napięciu 14V.

Wbudowane funkcje pozwalają na szybkie zdiagnozowanie niesprawności wbudowanych modułów.

ZZP jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w obiektach zabudowanych i spełnia wymagania określone w normach NO-06-A101 – NO-06-A108 dla grupy wyrobów oznaczonych symbolem N.11 –UZ-II-A.

DANE TECHNICZNE

FUNKCJE PODSTAWOWE
rozdział i zabezpieczenie przeciwzwarciowe sieci pokładowej 27V
ładowanie buforowe baterii akumulatorów sieci pokładowej 27V z sieci energetycznej lub zespołu prądotwórczego
ładowanie buforowe akumulatora (lub baterii akumulatorów) pojazdu 14V z sieci energetycznej
pomiar napięcia oraz prądu ładowania baterii akumulatorów sieci pokładowej 27V
pomiar napięcia oraz prądu ładowania akumulatora (lub baterii akumulatorów) pojazdu 14V
pomiar parametrów sieci energetycznej lub zespołu
WARTOŚCI NAPIĘĆ I PRĄDÓW WYTWARZANYCH PRZEZ ZASILACZ
– 28,2V/40A do 70A w zależności od wykonania
– 14V/25A
ZASILANIE – sieć energetyczna 230V±10% max 2,8kVA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY – minus 40ºC do plus 50ºC
WYMIARY ZEWNĘTRZNE – długość 610 mm; szerokość 335 mm; wysokość 280 mm:
MASA – 20 kg