Certyfikaty i postanowienia

Certyfikat na zgodność z wymaganiami
PN-EN ISO 9001:2015-10 – Nr 65/S/2021

Certyfikat na zgodność z wymaganiami
AQAP 2110:2016 – Nr 65/A/2021

Certyfikat na zgodność z wymaganiami
WSK – Nr 65/W/2021

NCAGE Nr 0451H NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ nadawany podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją wg KWO oraz świadczeniem usług na rzecz obronności Agencja zaopatrzenia NATO (NAMSA) posługuje się tymi kodami w ustaleniu dostawców wyrobów i usług
POSTANOWIENIE Nr 53/2009 dotyczy przyznania świadectwo wiarygodności dla przedsiębiorcy ubiegającego się o współpracę z NAMSA.
KONCESJA NR B-354/2003 i DECYZJA 7 DO KONCESJI KONCESJA uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. DECYZJA 2 DO KONCESJI dotyczy rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności.
ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO  Pierwszego Stopnia Nr SBPKD009121T potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE na okres do 19.07.2028, klauzulą POUFNE na okres do 19.07.2031.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Drugiego  Stopnia Nr SBPND009221S potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET na okres do 19.07.2028, klauzulą NATO CONFIDENTIAL  na okres do19.07.2031.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Drugiego  Stopnia Nr SBPUD009321s potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET na okres do 19.07.2028 klauzulą CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL na okres do 19.07.2031.

Zaświadczenie Nr 1/2023 o powołaniu kancelarii kryptograficznej NATO
ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO Nr 7/WRO/2021 udzielone dla: Autonomicznego Stanowiska Komputerowego ASK-3T, do klauzuli TAJNE na czas określony do 12.11.2025 r.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA TELE-INFORMATYCZNEGO DLA ELEMENTU SYSTEMU TELE-INFORMATYCZNEGO CERT. TYPU NR 13/2007/JCW SKW na kabinę szczelną elektromagnetycznie KSE 15-100-CZ do klauzuli TAJNE włącznie
ŚWIADECTWO REJESTRACJI wydane przez Urząd – Harmonizacji Rynku Wewnętrznego na kabinę szczelną elektromagnetycznie KSE 15-100-CZ
Nadanie numeru D-U-N-S ® 422194585