Certyfikaty i postanowienia

Certyfikat na zgodność z wymaganiami
PN-EN ISO 9001:2015-10 – Nr 65/S/2018 (wersja A)

Certyfikat na zgodność z wymaganiami
AQAP 2110:2016 – Nr 65/A/2018 (wersja A)

Certyfikat na zgodność z wymaganiami
WSK – Nr 65/W/2018

NCAGE Nr 0451H NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ nadawany podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją wg KWO oraz świadczeniem usług na rzecz obronności Agencja zaopatrzenia NATO (NAMSA) posługuje się tymi kodami w ustaleniu dostawców wyrobów i usług
POSTANOWIENIE Nr 53/2009 dotyczy przyznania świadectwo wiarygodności dla przedsiębiorcy ubiegającego się o współpracę z NAMSA.
KONCESJA NR B-354/2003 i DECYZJA 7 DO KONCESJI KONCESJA uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. DECYZJA 2 DO KONCESJI dotyczy rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności.
ŚWIADECTWO BP Pierwszego Stopnia Nr 20/I-67/T/WIII/2013 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA Nr 20/I-67/T/WIII/2013 potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.
ŚWIADECTWO BP Drugiego Stopnia Nr 22/II-15/NS/WIII/2013 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO DRUGIEGO STOPNIA Nr 22/II-15/NS/WIII/2013 potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET.
ŚWIADECTWO BP Drugiego Stopnia Nr 23/II-7/UES/WIII/2013 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO DRUGIEGO STOPNIA Nr 23/II-7/UES/WIII/2013 potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą UE/EU SECRET.
Zaświadczenie Nr 2/2020 o funkcjonowaniu kancelarii kryptograficznej
ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO Nr 7/WRO/2021 udzielone dla: Autonomicznego Stanowiska Komputerowego ASK-3T, do klauzuli TAJNE na czas określony do 12.11.2025 r.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA TELE-INFORMATYCZNEGO DLA ELEMENTU SYSTEMU TELE-INFORMATYCZNEGO CERT. TYPU NR 13/2007/JCW SKW na kabinę szczelną elektromagnetycznie KSE 15-100-CZ do klauzuli TAJNE włącznie
ŚWIADECTWO REJESTRACJI wydane przez Urząd – Harmonizacji Rynku Wewnętrznego na kabinę szczelną elektromagnetycznie KSE 15-100-CZ
ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM Nr 1/2012/JC SKW do wykonywania badań tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących.
Nadanie numeru D-U-N-S ® 422194585