Dane firmy

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna ul. Fabryczna 12 55-003 Czernica

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • Nr KRS 0000301970,
  • NIP: 912-000-24-43;
  • REGON: 000173350;

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł.;   Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł.