06 wrzesień 2012r.

W dniu 06.02.2012 r. podpisana została umowa konsorcyjna pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr. 2. S.A., WB Electronics S.A. oraz firmą KenBIT Sp. J.

Celem przedmiotowego konsorcjum jest opracowanie projektu technicznego i prototypu Mobilnego Węzła Teleinformatycznego przeznaczonego dla systemów dowodzenia i łączności szczebla taktycznego.

Liderem konsorcjum są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.