Badania i pomiary

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pomiary wykonywane są przy użyciu uniwersalnego, szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego wraz z sondami pomiarowymi.

Pomiary tłumienności obiektów ekranujących

Spółka posiada kompetencje techniczne do prowadzenia pomiarów tłumienności obiektów ekranujących wg NO-06-A201 i NO-06-A501( dla klas:B1 i C1) w ramach procesu certyfikacji wyrobów realizowanych przez Jednostkę Certyfikującą SKW, spełniając wymagania określone w normie: PN-EN ISO 17025:2005 oraz posiada Świadectwo Uznania Laboratorium Nr 1/2012/JC SKW Zakres częstotliwości objętych wymaganiem na tłumienność:

  • pola magnetycznego od 10 kHz do 20 MHz,
  • pola elektrycznego od 10 kHz do 1GHz.

Pomiary wykonywane są w obiektach ekranizujących o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 1,5m*1,5m*1,5m.

Zakład oferuje usługi w zakresie wykonania badań dotyczących oddziaływania czynników klimatycznych i mechanicznych na testowane urządzenia. Sekwencje badań, jakim są one poddawane, pozwalają wykryć i wyeliminować błędy powstałe zarówno w procesie projektowania jak i w procesie produkcyjnym, co w sposób oczywisty wpływa na ich, jakość i niezawodność.

cert12