Szkolenia

WZŁ-2 S.A. prowadzi szkolenia dla odbiorców naszych produktów. Przekazanie każdego wyrobu zawsze jest poprzedzone szkoleniem użytkowników, głównie w zakresie obsługi i użytkowania.

Od 2008 roku WZŁ-2 S.A. są jedynym w kraju autoryzowanym i zaaprobowanym Zakładem szkoleniowym w zakresie systemów radiowych Harris’a.

WZŁ-2 S.A. dysponuje nowoczesnym Centrum Szkoleniowym wyposażonym przez Harris Corporation w sprzęt taktycznej łączności radiowej o łącznej wartości ok. 1 mln USD, przeznaczonym do szkolenia użytkowników tych systemów. Aktualna oferta szkoleniowa obejmuje wykłady i warsztaty w zakresie obsługi i użytkowania, w tym konfiguracji, instalacji i integracji systemów radiowych rodziny Falcon II: RF-5800H, RF-5800M, RF-5800HH wraz z peryferiami, np. RF-6010 (Tactical Network Access Hub). Od początku IV kwartału 2010 r. dostępne będzie szkolenie w zakresie oprogramowania RF-6910-SW002 C2PC-CNR Situational Awareness.

Oferta szkoleń jest rozszerzana sukcesywnie o nowe produkty. W najbliższej przyszłości dostępne będą szkolenia dotyczące systemów radiowych TYPE-1: AN/PRC-152, AN/PRC-117F, AN/PRC-150C a także systemów rodziny Falcon III, w tym: RF-7800S, RF-7800W, RF-7800M.


Aktualny katalog szkoleń – czytaj więcej


Szkolenia prowadzone są przez instruktorów, posiadających indywidualne certyfikaty wydane przez Harris’a, w oparciu o know-how przekazane i na bieżąco aktualizowane przez producenta. Dzięki ścisłej współpracy z amerykańskim kontrahentem pozyskujemy sprzęt, który jest eksploatowany przez użytkowników oraz aktualne podręczniki obsługi.

Oferowane przez WZŁ-2 S.A. szkolenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i są dopasowywane do specyfiki użytkowanego przez nich sprzętu radiowego.

Uczestnicy szkoleń doceniają wysoki poziom przygotowania merytorycznego, profesjonalizm i kompetencje instruktorów, a także przydatność pozyskanych na szkoleniach umiejętności w codziennej pracy zawodowej.

Zapraszamy do współpracy!

CERTYFIKATY

cert102m cert103m