Archiwum

02 grudzień 2011r.

W rekordowo krótkim czasie wykonano 16 wozów taktycznej łączności radiowej w zakresie KF z wykorzystaniem najnowszych standardów telekomunikacyjnych.

Zarząd Spółki składa serdeczne słowa podziękowania naszym kontrahentom za terminowe wywiązanie się z przyjętych zobowiązań oraz okazaną pomoc i życzliwość.

16-17 czerwiec 2010r.

W dniach 16 i 17 czerwca 2010 r. w WZŁ-2 S.A., zostały zorganizowane pokazy funkcjonalności sprzętu łączności taktycznej Harris’a.

Do udziału w pokazach zaproszeni zostali przedstawiciele organów łączności i informatyki różnych szczebli dowodzenia, jednostek wojskowych oraz ośrodków akademickich i szkoleniowych.

Podczas pokazów zaprezentowano wyposażenie teleinformatyczne poszczególnych stanowisk dowodzenia oraz jego możliwości. W Centrum Szkoleniowym Zakładu – wyposażonym przez firmę Harris w ramach offsetu – udostępniono uczestnikom pokazu wiele rodzajów urządzeń KF/UKF oraz systemów komputerowych.

W centrum uwagi był sprzęt łączności taktycznej najnowszej generacji typu Falcon III, w tym szerokopasmowe radiostacje cyfrowe serii RF-7800M, radiostacje osobiste żołnierza serii RF-7800S oraz mniejsze dwukanałowe radiostacje RF-7800V-HH.

W praktycznym działaniu radiostacji taktycznych pola walki trzeciej generacji zaprezentowano możliwości zdalnego kierowania w czasie rzeczywistym pododdziałem podczas walki poprzez przekaz drogą radiową komend i meldunków oraz obrazów z kamer.

Wydarzenie odnotowane zostało w tygodniku
Polska Zbrojna Nr 30 (774) z dnia 25 lipca 2010 roku

11 maj 2010r.

W dniu 11 maja 2010 roku z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON podpisany zastał kontrakt na dostawę cyfrowych radiostacji plecakowych i pokładowych firmy Harris na łączna kwotę 12,76 miliona złotych.

Wartość zlecenia zwiększyła wartość offsetu rekompensującego krajowej gospodarce dostawy sprzętu wojskowego z importu – na tą okoliczność Ministerstwo Gospodarki zawarło z amerykańską firmą aneks do umowy offsetowej z 28 września 2008 roku.

Dostrzegając wagę znaczenia należytego wyszkolenia żołnierzy polskiej armii, WZŁ Nr 2 S.A. w ramach wygranego kontraktu zaoferowały bezpłatny program szkoleń obejmujący swoim zakresem obsługę oraz użytkowanie systemu łączności radiowej w oparciu o radiostację firmy Harris. Szacowana wartość planowanego szkolenia wyniesie 100 tysięcy złotych w całości sfinansowanego ze środków własnych.

4 sierpień 2009r.

Zawarcie umowy z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON na dostawę radiostacji cyfrowych KF/VHF/UKF plecakowych i pokładowych amerykańskiej firmy Harris wraz z licznymi komponentami. Wartość podpisanej umowy 8,5 mln.zł. Siły Zbrojne, realizując plan modernizacji technicznej na lata 2009-2010, wzbogacą się o 4 radiostacje o mocy 400 W wraz z urządzeniami towarzyszącymi zamontowanymi na wozach dowodzenia oraz o 10 kompletów nowoczesnych radiostacji plecakowych wraz komputerami sterującymi. Podpisana powiększa wartość kontraktu offsetowego zawartego między Skarbem Państwa a amerykańską firmą Harris Corporation.

14 marzec 2008r.

Zawarcie umowy z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON na dostawę 233 radiostacji cyfrowych KF/VHF/UKF w wersjach plecakowej (132 sztuki trzech typów), przewoźnej (86 egzemplarzy dwóch typów) i doręcznej (15 sztuk) produkcji amerykańskiej firmy Harris wraz z licznymi komponentami..W postępowaniu przetargowym uczestniczyło pięć podmiotów, a o zwycięstwie Zakładu przesądziła najniższa cena zaproponowana 25 stycznia 2008 r. w aukcji elektronicznej – 53,49 mln zł. Ponieważ kwota przekraczyła limit offsetowy, zawarcie umowy kupna-sprzedaży poprzedziło podpisanie 11 marca 2008 roku. w Ministerstwie Gospodarki aneksu nr 1 do umowy kompensacyjnej.

11 marzec 2008r.

W Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z 26 września 2006 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a firmą Harris Corporation w związku z dostawą dla polskich Sił Zbrojnych radiostacji plecakowych i pokładowych KF/VHF-UHF, komponentów systemów łączności oraz części zamiennych. Aneks zwiększa wartość Umowy Offsetowej w związku z planowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej podpisaniem kolejnej umowy na dostawy radiostacji cyfrowych.

W Aneksie zawartych zostało pięć nowych bezpośrednich zobowiązań offsetowych związanych z przedmiotem umowy dostawy. Wszystkie zobowiązania ulokowane zostały w naszym Zakładzie. Zobowiązania offsetowe dotyczą nieodpłatnego transferu technologii aplikacji RPA-HF oraz TacChat HF. Są one przeznaczone do programowania systemów radiowych Harris. Umowa dotyczy także, przekazania kodów źródłowych oraz technologii produkcji okablowania do transmisji danych i zdalnego sterowania tych aplikacji. Ponadto zobowiązanie dotyczy przekazania technologii napraw strategicznych systemów łączności użytkowanych przez MON. Dzięki realizacji Umowy Offsetowej WZŁ Nr 2 staną się certyfikowanym zakładem w zakresie wykonywania strategicznych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu oraz integracji systemów łączności firmy Harris. WZŁ Nr 2 będzie producentem niektórych podzespołów i komponentów, a także autoryzowanym centrum szkoleniowym.

Ze strony polskiej aneks umowy offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Harris Corporation podpisał wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan. Ze strony zagranicznego dostawcy, Richard Dickson przedstawiciel Harris odpowiedzialny za offset w Polsce.

a2-1 a2-3 a2-2