Blok sprzężenia radiowego BSR

Blok sprzężenia radiowego BSR przeznaczony jest do integracji i realizacji usług telekomunikacyjnych ze zautomatyzowanym systemem łączności radiowej UKF, systemem łączności radioliniowo-przewodowej STORCZYK, podsystemem radiodostępu UKF/KF i wtórną siecią pakietową. Zapewnia łączność foniczną i transmisję danych w kanałach UKF/KF na wszystkich szczeblach dowodzenia SZ RP oraz z oddziałami i pododdziałami SZ RP wypełniającymi misje międzynarodowe poza granicami RP.

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI
 • Rezerwowe łącza transmisji danych i foniczne dla zapewnienia ciągłości łączności i dowodzenia na szczeblu taktycznym
 • Łączność z jednostkami WP i NATO realizującymi misje pokojowe poza granicami RP
 • Rezerwowe łącza transmisji danych i foniczne pomiędzy szczeblami dowodzenia taktycznego i operacyjnego
 • Zwiększenie niezawodności i żywotności systemu łączności dla potrzeb automatyzacji procesu dowodzeniaIntegracja usług telekomunikacyjnych pomiędzy mobilnymi i stacjonarnymi elementami ugrupowania bojowego wojsk w celu zwiększenia ich manewrowości i umożliwienie realizacji zadań bojowych w rozszerzonym zakresie warunków taktyczno-operacyjnych
 • Zapewnienie łączności pomiędzy sztabami kryzysowymi i organami wykonawczymi w warunkach klęsk żywiołowych i innych sytuacjach kryzysowych
 • Rozwój infrastruktury garnizonowych węzłów łączności MON w kierunku dalekosiężnych środków łączności bezprzewodowej
 • Integracja serwisów WWW i innych usług intranetowych z rozwiązaniami komercyjnymi i stosowanymi w polowych sieciach pakietowych
REALIZACJA USŁUG FONICZNYCH
 • Tryb automatyczny i półautomatyczny (z udziałem operatora).
 • Połączenia poprzez kanały UKF/KF pomiędzy abonentami analogowych i cyfrowych sieci telekomunikacyjnych
 • Obsługa abonentów ISDN i VoIP (H.323).
 • Połączenia pomiędzy abonentami różnych sieci i kierunków radiowych UKF/KF
 • Połączenia z abonentami podsytemu JRS i WRS UKF
REALIZACJA USŁUG TRANSMISJI DANYCH
 • Transmisja danych zgodna ze STANAG 5066.
 • Współpraca z komutowanymi i pakietowymi sieciami telekomunikacyjnymi. Wymiana potwierdzanych i nie potwierdzanych wiadomości
 • Usługi poczty elektronicznej w kanale UKF/KF.
 • Serwisy HTTP, FTP, TELNET, itp dostępne ze standardowego oprogramowania stacji roboczych abonentów sieci pakietowych
 • Wymiana wiadomości tekstowych.
 • Współpraca z zautomatyzowanymi systemami IRYS 2000, SZAFRAN ZT, TOPAZ, PRZEBIŚNIEG, PROCJON, BREŃ, TUJA

Blok Sprzężenia Radiowego BSR powstał przy współpracy z KenBIT Sp.j.