2-5 wrzesień 2013r.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Wojskowej Grupy Przemysłowo Naukowej, skupiającej 11 spółek Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych oraz 7 instytutów badawczo – naukowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Spółka zaprezentowała:

  • Mobilny Węzeł Teleinformatyczny,
  • Stanowisko Diagnostyczne Radiostacji Harris RF-5801-TE101.

Zarząd Spółki dziękując za odwiedzenie stoiska, wyraża nadzieję, że prezentowana oferta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem, a przeprowadzone rozmowy i spotkania będą podstawą do nawiązania i kontynuacji współpracy.