Działalność

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy wykonują:

  • Kabiny szczelne elektromagnetycznie KSE 15-100 CZ. spełniające wymagania normy NO-06-A201 dla obiektów kategorii B1 i dokumentów BTPO-701A, DBBT-301B w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • Aparatownie wielokanałowego radiodostępu simpleksowego AWRS,
  • Zautomatyzowane wozy dowodzenia IRYS 2000,
  • Wozy dowodzenia na podwoziach HMMWV,
  • Rozgłośnie elektroakustyczne przewoźne i przenośne,
  • Specjalizowane urządzenia techniki cyfrowej: – urządzenia telekomutacyjne CUT-1M, CUT-2RI, – bloki sprzężenia radiowego BSR – mikrotelefony wielofunkcyjne do radiostacji cyfrowych MTW PR4G, – rejestratory korespondencji statków powietrznych RK-16, – głośnomówiące aparaty telefoniczne GATel, – przełączniki sieciowe.
  • Zespoły prądotwórcze,
  • Zabudowy urządzeń techniki wojskowej w kontenerach i nadwoziach,
  • Naprawy sprzętu łączności.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. prowadzą autoryzowany serwis produktów firmy Harris’a oraz autoryzowane i zaaprobowane przez partnera amerykańskiego specjalistyczne szkolenia.


Katalog WZŁ2: Wyroby i usługi

Wyspecjalizowane komórki organizacyjne Spółki zdolne są do realizacji zamówień dotyczących opracowania dokumentacji z zakresu konstrukcji elektronicznych i mechanicznych, wykonania prototypu i wdrożenia wyrobu do produkcji seryjnej.

Ponadto oferuje się realizację średnio i wielkoseryjnej obróbki frezarskiej, wiertarskiej i wytaczarskiej w oparciu o nowoczesne pionowe centra obróbkowe a także usługi malowania proszkowego i natryskowego.