Usługi

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. świadczą usługi w zakresie :

  • Projektowania i wykonania zabudowy urządzeń techniki wojskowej;
  • Montażu płytek drukowanych.
  • Badań i pomiarów: – Pomiary tłumienności obiektów ekranujących; – Pomiary natężenia pola; – Badanie oddziaływania czynników klimatycznych; – Badanie oddziaływania czynników mechanicznych.
  • Obróbki mechanicznej: – Pionowe centra obróbkowe; – Plotery frezujące;
  • Prac lakierniczych – lakiernia proszkowa i malowanie natryskowe;
  • Prac spawalniczych.

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy i dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb.