4 sierpień 2009r.

Zawarcie umowy z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON na dostawę radiostacji cyfrowych KF/VHF/UKF plecakowych i pokładowych amerykańskiej firmy Harris wraz z licznymi komponentami. Wartość podpisanej umowy 8,5 mln.zł. Siły Zbrojne, realizując plan modernizacji technicznej na lata 2009-2010, wzbogacą się o 4 radiostacje o mocy 400 W wraz z urządzeniami towarzyszącymi zamontowanymi na wozach dowodzenia oraz o 10 kompletów nowoczesnych radiostacji plecakowych wraz komputerami sterującymi. Podpisana powiększa wartość kontraktu offsetowego zawartego między Skarbem Państwa a amerykańską firmą Harris Corporation.