2010 – Wyróżnienie Ministra Gospodarki

statuetkam

Offsetobiorca Sektora Obronnego