11 maj 2010r.

W dniu 11 maja 2010 roku z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON podpisany zastał kontrakt na dostawę cyfrowych radiostacji plecakowych i pokładowych firmy Harris na łączna kwotę 12,76 miliona złotych.

Wartość zlecenia zwiększyła wartość offsetu rekompensującego krajowej gospodarce dostawy sprzętu wojskowego z importu – na tą okoliczność Ministerstwo Gospodarki zawarło z amerykańską firmą aneks do umowy offsetowej z 28 września 2008 roku.

Dostrzegając wagę znaczenia należytego wyszkolenia żołnierzy polskiej armii, WZŁ Nr 2 S.A. w ramach wygranego kontraktu zaoferowały bezpłatny program szkoleń obejmujący swoim zakresem obsługę oraz użytkowanie systemu łączności radiowej w oparciu o radiostację firmy Harris. Szacowana wartość planowanego szkolenia wyniesie 100 tysięcy złotych w całości sfinansowanego ze środków własnych.