06 luty 2012r.

Podpisanie umowy konsorcyjnej pomiędzy WZŁ- 2 S.A., W.B. Electronics S.A. oraz KenBIT Sp. J.