14 marzec 2008r.

Zawarcie umowy z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON na dostawę 233 radiostacji cyfrowych KF/VHF/UKF w wersjach plecakowej (132 sztuki trzech typów), przewoźnej (86 egzemplarzy dwóch typów) i doręcznej (15 sztuk) produkcji amerykańskiej firmy Harris wraz z licznymi komponentami..W postępowaniu przetargowym uczestniczyło pięć podmiotów, a o zwycięstwie Zakładu przesądziła najniższa cena zaproponowana 25 stycznia 2008 r. w aukcji elektronicznej – 53,49 mln zł. Ponieważ kwota przekraczyła limit offsetowy, zawarcie umowy kupna-sprzedaży poprzedziło podpisanie 11 marca 2008 roku. w Ministerstwie Gospodarki aneksu nr 1 do umowy kompensacyjnej.