03-06 wrzesień 2012r.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.