11 marzec 2008r.

W Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z 26 września 2006 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a firmą Harris Corporation w związku z dostawą dla polskich Sił Zbrojnych radiostacji plecakowych i pokładowych KF/VHF-UHF, komponentów systemów łączności oraz części zamiennych. Aneks zwiększa wartość Umowy Offsetowej w związku z planowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej podpisaniem kolejnej umowy na dostawy radiostacji cyfrowych.

W Aneksie zawartych zostało pięć nowych bezpośrednich zobowiązań offsetowych związanych z przedmiotem umowy dostawy. Wszystkie zobowiązania ulokowane zostały w naszym Zakładzie. Zobowiązania offsetowe dotyczą nieodpłatnego transferu technologii aplikacji RPA-HF oraz TacChat HF. Są one przeznaczone do programowania systemów radiowych Harris. Umowa dotyczy także, przekazania kodów źródłowych oraz technologii produkcji okablowania do transmisji danych i zdalnego sterowania tych aplikacji. Ponadto zobowiązanie dotyczy przekazania technologii napraw strategicznych systemów łączności użytkowanych przez MON. Dzięki realizacji Umowy Offsetowej WZŁ Nr 2 staną się certyfikowanym zakładem w zakresie wykonywania strategicznych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu oraz integracji systemów łączności firmy Harris. WZŁ Nr 2 będzie producentem niektórych podzespołów i komponentów, a także autoryzowanym centrum szkoleniowym.

Ze strony polskiej aneks umowy offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Harris Corporation podpisał wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan. Ze strony zagranicznego dostawcy, Richard Dickson przedstawiciel Harris odpowiedzialny za offset w Polsce.

a2-1 a2-3 a2-2