Zmiana w Zarządzie Spółki WZŁ-2 S.A.

W związku ze złożoną Radzie Nadzorczej WZŁ-2 S.A., z dniem 31 lipca 2020 r., rezygnacją Pana Artura SIENNICKIEGO z członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą Nr 97/V/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku powierzyła Członkowi Zarządu ds. Technicznych – Panu Tomaszowi KOZYRZE, od dnia 1 sierpnia 2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu WZŁ2-2.S.A