Audyt Inspektoratu Uzbrojenia MON

W dniu 04 marca 2020 roku w siedzibie Spółki z inicjatywy Inspektoratu Uzbrojenia MON przeprowadzony został audyt zewnętrzny połączony z prezentacja multimedialną i pokazem systemów integracji łączności „FONET” i „RADION”. Uczestnikami audytu byli ponadto przedstawiciele Spółek z Grupy PGZ tj: producent pojazdów ciężarowych – Jelcz Sp. z o.o., projektant systemów z obszaru techniki wojskowej – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. W zorganizowanym audycie uczestniczyli także przedstawiciele firm: Radmor S.A.; WB Electronics S.A., Transbit Sp. z o.o.

W trakcie audytu przedstawiciele IU dokonali analizy przygotowanej przez WZŁ-2 S.A. propozycji rozmieszczenia i montażu systemów łączności na pokładzie pojazdów ciężarowych produkowanych przez Jelcz Sp. z o.o..

Prezes WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki pełniąc obowiązki gospodarza wydarzenia, zaprezentował wszystkim zainteresowanym osobom, prototyp nowego wyrobu tut. Spółki tj. „Urządzenia rozgłoszeniowego REA -T” wykonanego na bazie pojazdu marki TOYOTA LC 78. W ramach zorganizowanego eventu przedstawicie IU wraz z zaproszonymi firmami zapoznali się ze stanowiskami pracy dedykowanymi do produkcji seryjnej związanej z zabudową systemów łączności na pojazdach, stanowiskiem badawczym radiostacji oraz bieżącą produkcją realizowaną przez Spółkę.