Spotkanie Zarządów Spółek Grupy PGZ Jelcz Sp. z o.o. i WZŁ-2 S.A.

W dniu 21 maja 2020 roku w siedzibie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. odbyło się spotkanie Zarządu WZŁ-2 S.A. z Zarządem Spółki pod firmą Jelcz Sp. z o.o. Spotkanie służyło omówieniu bieżącej współpracy w ramach prowadzonych wspólnych projektów na rzecz obronności RP oraz doprecyzowaniu kluczowych celów i parametrów rozwojowych.