Archiwum

Cykl szkoleń pracowników WZŁ-2 S.A. dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Od 16 września do 9 grudnia 2019 roku w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 2 S.A. przeprowadzono we współpracy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) w ramach projektu „Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy” (WAPP) jedenaście szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla ponad 130 pracowników Spółki. Pracownicy naszego zakładu skorzystali z doskonalenia zasad udzielania pierwszej pomocy z praktycznym wykorzystaniem „rodziny” fantomów i defibrylatora AED.

Spotkanie z Zarządem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

W dniu 10 kwietnia 2019 w siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z Zarządem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Podczas prowadzonych rozmów omówione zostały aspekty współpracy Spółek w zakresie systemów łączności oferowanych dla Sił Zbrojnych RP.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

WZŁ-2 S.A. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 4-7.09.2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kontrakt na dostawę Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń

WZŁ-2  S.A podpisały dwuletni kontrakt na dostawę
dla Sił Zbrojnych RP 
Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń

W dniu 27 czerwca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę w latach 2018 – 2019 Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń w ilości 13 sztuk. Wartość kontraktu wynosi 43 mln PLN.

Aparatownia wykonana jest w kabinie KSE 15-100-CZ (patent WZŁ-2 S.A) na samochodzie ciężarowym marki JELCZ z zabudowanym hakowym systemem do załadunku, transportu i rozładunku platform wymiennych.

Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej

W dniu 19 marca 2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Wiceminister Obrony Narodowej p. Sebastian Chwałek wraz z  płk Grzegorzem Skorupskim. Podczas wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował  potencjał Spółki oraz przedstawił kierunki rozwoju.

Wizyta Sekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej

We wrześniu br. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej
p. Michał Dworczyk wraz z Wojewodą Dolnośląskim p. Pawłem Hreniakiem.

Podczas Wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował potencjał Spółki oraz przedstawił  wizję jej rozwoju.

DSC_0025

XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 5-8.09.2017 roku uczestniczyliśmy w jubileuszowym XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Zaprezentowaliśmy nowe obszary rozwoju spółki, które Prezes Zarządu Artur SIENNICKI wraz z współpracownikami WZŁ-2 S.A. zamierzają konsekwentnie realizować.

mspo

Trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku w Białobrzegach , z inicjatywy Zarządu PGZ S.A.,  odbył się trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, powołanego przez Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych w czerwcu 2016 r. Koordynatorzy, przy ścisłej współpracy z BEiPA, są odpowiedzialni za implementację dopasowanego do struktury i profilu działalności spółki Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, oraz wdrożenia innych aktów prawa wewnętrznego z obszarów antykorupcji i polityki antymobbingowej. W czasie spotkania omówione zostały wstępne  wyniki audytów przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Koordynatorów w Spółkach na bazie kwestionariusza Transparency International. Na podstawie 8 prawidłowo wypełnionych i przesłanych do dnia 21 czerwca kwestionariuszy, w tym nasz, przeprowadzona została i zaprezentowana Koordynatorom ocena poziomu systemów przeciwdziałania korupcji w tych Spółkach, które kwestionariusz przesłały, ich transparentności oraz jakości programów etycznych (kwestionariusz i ocena w załączeniu).

W ramach spotkania zaprezentowany został proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych w zakresie czynności realizowanych przez BEiPA. Koordynatorzy zostali zaznajomieni z obowiązującymi w PGZ S.A. regulacjami definiującymi proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych, wzorami dokumentów, ścieżką postępowania, odpowiedzialnością oraz metodologią pozyskiwania informacji (biały wywiad).

W ramach spotkania przekazano Koordynatorom informację na temat Standardu minimum programu etycznego. W związku z licznymi korzyściami, które mogą wynikać z podpisania Deklaracji przyjęcia Standardu minimum, zaprezentowano jego treść, kładąc szczególny nacisk na opis narzędzi, których wdrożenie w firmie jest gwarantem realizacji wartości i zasad zapisanych w Standardzie minimum.

Spotkania Koordynatorów są szczególnie istotne ze względu na transfer wiedzy, możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi rozwiązaniami. Ważnym aspektem jest również budowanie zespołu i jego integracja. W czasie spotkań wielokrotnie zdarza się, że są omawiane konkretne problemy, z którymi Koordynatorzy spotykają się w swojej pracy. Dzięki wzajemnej wymianie informacji możliwa jest ewaluacja i wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy BEiPA PGZ a Zespołem Koordynatorów.

Organizatorem spotkania z ramienia PGZ S.A. było BEiPA, osobą odpowiedzialną za realizację i program spotkania była Pani Agnieszka Kontny, Menadżer ds. Prewencji.

OGŁOSZENIE

Czernica, dnia 18 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują na sprzedaż nw. składniki majątkowe:

Lp.
Nazwa składnika majątkowego Data zakupu Ilość
1. Gwinciarka elektryczna PREa 12II 1994 2 szt.
2. Gwinciarka elektryczna EZ004 1998 1 szt.
3. Gwinciarka elektryczna P-10 1994 5 szt.
4. Klucze dynamometryczne 6-12 1994 2 kpl.
5. Klucze dynamometryczne 15-27 1994 3 kpl.
6. Mikroskop narzędziowy 1994 1 szt.
7. Mikrosilnik K-5 Plus 2004 1 szt.
8. Szlifierka do gniazd zaworowych 1994 2 szt.
9. Szlifierka elektryczna PRAa 40II 1994 3 szt.
10. Szlifierka elektryczna PRAc 100IIB 1994 10 szt.
11. Spawarka transformatorowa 250 1994,1996 2 szt.
12. Sterownik K-Control 2004 1 szt.
13. Wkrętak elektryczny PREf6 1994 6 szt.
14. Wkrętak elektryczny PREm 10 II 1994 2 szt.
15. Wkrętak na akumulator PSR 3,6V 1998,1998,2000 15 szt.
16. Zestaw narzędzi stolarskich 1994 2 szt.

Szczegółowych informacji udziela Dział Narzędziowni
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 71 38 10 169

Oferty na zakup wyż. wym. składników majątkowych należy składać drogą elektroniczną
na adres e-mail: wzl2@wzl2.pl do dnia 2 grudnia 2016 r.
Oferty winny zawierać proponowaną cenę brutto oraz dane kontaktowe oferenta.