WOJSKOWA ROZGŁOŚNIA

„Na samochodzie terenowym Toyota LC 78, sprawdzonej konstrukcji cieszącej się ciągle dobrymi opiniami w zakresie niezawodności, zademonstrowano rozgłośnię elektroakustyczną REA-T, pochodzącą z Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy. Rozgłośnia może być przeznaczona do działań propagandowych na misjach, nagłośnienia akcji przeprowadzanych na terenach objętych klęskami żywiołowymi itp. Praca rozgłośni możliwa jest zarówno na postoju, jak i w czasie jazdy z dowolną prędkością. W czasie ruchu zasilanie odbywa się z systemu SOM 27V. Głośniki tubowe mogą być zamontowane na obrotnicy, co umożliwia zmianę ich ustawienia. Moc akustyczna wynosi 800 W, choć istnieje możliwość powiększenia jej do 2000W. Zasięg operacyjny sprzętu akustycznego dochodzi do 2,5 km, a rozgłośnia może być eksploatowana w każdych warunkach pogodowych. W działaniu jej można wyróżnić różne rodzaje pracy (transmisja/emisja, retransmisja audycji radiowych, monitorowanie komunikatów lub odtwarzanych audycji). Do dyspozycji żołnierzy z obsługi, rozgłośnię wyposażono m.in. w mikrofon stacjonarny, mikrofony bezprzewodowe, komputer, radioodbiornik, odtwarzacz CD/DVD, cyfrowy rejestrator dźwięku. Jest szansa, że jeszcze w tym roku rozgłośnia REA-T znajdzie się na wyposażeniu wojska.”