Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

Spółka otrzymała Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego po przeprowadzeniu przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego postepowania zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych .

Dodatkowe informacje w zakładce  Certyfikaty i Postanowienia”.