Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

WZŁ-2 S.A. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 4-7.09.2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polskiej Grupy Zbrojeniowej.