Kontrakt na dostawę Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń

WZŁ-2  S.A podpisały dwuletni kontrakt na dostawę
dla Sił Zbrojnych RP 
Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń

W dniu 27 czerwca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę w latach 2018 – 2019 Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń w ilości 13 sztuk. Wartość kontraktu wynosi 43 mln PLN.

Aparatownia wykonana jest w kabinie KSE 15-100-CZ (patent WZŁ-2 S.A) na samochodzie ciężarowym marki JELCZ z zabudowanym hakowym systemem do załadunku, transportu i rozładunku platform wymiennych.