Cykl szkoleń pracowników WZŁ-2 S.A. dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Od 16 września do 9 grudnia 2019 roku w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 2 S.A. przeprowadzono we współpracy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) w ramach projektu „Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy” (WAPP) jedenaście szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla ponad 130 pracowników Spółki. Pracownicy naszego zakładu skorzystali z doskonalenia zasad udzielania pierwszej pomocy z praktycznym wykorzystaniem „rodziny” fantomów i defibrylatora AED.