Zautomatyzowany wóz dowodzenia na podwoziu HMMWV

WYPOSAŻENIE:

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

  • radiostacja KF RF-5800H 150W
  • radiostacja UKF RRC 9311AP (2 lub 3 szt.)
  • radiostacja UKF RF-5800M 50W
  • radiostacja HCDR

ŁĄCZNOŚĆ PRZEWODOWA

  • cyfrowe urządzenie telekomutacyjne CUT-1M (24 abonentów)
  • regenerator kablowy (trakty 128kB/s)
  • konwerter optyczny (trakty 2 MB/s)
  • pokładowy zestaw urządzeń łączności wewnętrznej

TRANSMISJA DANYCH

  • terminal komputerowy (serwer komunikacyjny)
  • terminal systemu SZAFRAN
  • terminal systemu IRYS
  • oprogramowanie Sieci Wymiany Danych

SYSTEM MONITOROWANIA I SYGNALIZACJI O STANACH ZAGROŻENIA

  • zespół detektorów – tlenku węgla i dymu
  • czujnik skażenia terenu środkami chemicznymi
  • czujnik skażenia terenu środkami radiacyjnymi
  • sygnalizator opromieniowania radiolokacyjnego
  • system sygnalizacji o opromieniowaniu laserowym

INNE WYPOSAŻENIE

  • system GPS
  • zasilanie na postoju
  • zasilanie w ruchu
  • filtrowentylacja
  • klimatyzacja

PLIK DO POBRANIA (PDF – Pobierz…)