Władze Spółki

Skład Zarządu V Kadencji WZŁ-2 S.A.

  • Artur SIENNICKI – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej V Kadencji WZŁ-2 S.A.

  • Mateusz ROSZKIEWICZ
  • Amelia DASZKIEWICZ
  • Małgorzata CZAJKOWSKA
  • Paweł KILARSKI
  • Wojciech MICHOTA
  • Elżbieta SKŁADZIEŃ