Władze Spółki

Skład Zarządu IV Kadencji WZŁ-2 S.A.

  • Adam SOBCZAK
    p.o. Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej IV Kadencji WZŁ-2 S.A.

  • Paweł KILARSKI
  • Piotr NOWAK
  • Agnieszka OLSZEWSKA
  • Andrzej SALWACH
  • Elżbieta SKŁADZIEŃ