Produkty

  • Zautomatyzowane Wozy Dowodzenia:
    – Zautomatyzowany wóz dowodzenia na podwoziu specjalnym HMMWV;
    – Zautomatyzowany wóz dowodzenia na samochodzie osobowo-terenowym typu HONKER;
    – Zautomatyzowany wóz dowodzenia na transporterze opancerzonym (MTLB, BWP);
  • Aparatownia Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego AWRS;
  • Radiostacje KF na pojazdach
    – Radiostacja KF typu RF-5800H 400W na samochodzie;
    – Radiostacja KF typu RF-5800H 150W na samochodzie;
  • Kabina szczelna elektromagnetycznie KSE 15-100 CZ;
  • Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia szczebla oddział/pododział (MMSD o/p);
  • Rozgłośnie elektroakustyczne:
    – Rozgłośnia elektroakustyczna REA;
    – Rozgłośnia plecakowa RP-1;
    – Urządzenie Rozgłoszeniowe REA-UR;
  • Cyfrowe Urządzenie Telekomutacyjne CUT-1M;
  • Blok Sprzężenia Radiowego BSR;
  • Mikrotelefon wielofunkcyjny MTW PR4G;
  • Terminale Komputerowe TK5I i TK5I-A;
  • Rejestrator Korespondencji RK-16;
  • Stacje zasilania i zespoły prądotwórcze:
    – Zespół prądotwórczy ZPD 230-1,5; ZPD 230-2,5; ZPD 230-3,5; ZPD 230-4,5;
    ZPD-6; ZPD 400-20;
    – Stacja Zasilania SZ-3,5; SZ-7,5;
  • Zintegrowany zasilacz pokładkowy
  • Przełączniki sieciowe (LAN – switch):
  • Głośnomówiące aparaty telefoniczne: GAT; GATel.