Praca

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowiskach :


Dyrektor Techniczny

Zakres zadań:

 • Nadzór nad konstrukcyjnym, technologicznym i organizacyjnym zabezpieczeniem procesów produkcji.
 • Udział w negocjacjach i zawieraniu kontraktów, umów.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności pionu technicznego.
 • Koordynowanie działalności pionu technicznego z pracą pozostałych komórek organizacyjnych.
 • Nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi.
 • Dostosowywanie stanu infrastruktury technicznej zakładu do jego celów, programów i planów działalności.
 • Udział w opracowywaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów strategicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe. Mile widziani absolwenci Politechniki, Wojskowej Akademii
 • Znajomość systemy zarządzania jakością PN-EN ISO (AQAP).
 • Umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne.
 • Proaktywna postawa oraz orientacja na wynik.
 • Umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Prawo jazdy kat. B

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Zakres zadań:

 • Całościowy nadzór oraz zarządzanie i koordynowanie prac w pionie ekonomiczno-finansowym.
 • Udział w opracowywaniu strategii rozwoju Spółki.
 • Bieżące śledzenie zjawisk w ujęciu makro- i mikroekonomiczym mających wpływ na prowadzoną działalność Spółki.
 • Nadzór nad przygotowywaniem rocznych i wieloletnich planów.
 • Nadzór nad opracowywaniem ofert sprzedaży wyrobów i usług.
 • Udział w negocjacjach i zawieraniu kontraktów oraz umów.
 • Nadzór i kontrola rozliczeń publiczno–prawnych oraz z dostawcami
  i odbiorcami.
 • Określanie polityki kadrowej, doskonalenia zawodowego.
 • Nadzór nad windykacją należności.
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
 • Optymalizacja polityki podatkowej.
 • Optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych.
 • Odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego
 • Nadzór nad pracą Działów: Księgowego, Ekonomicznego, Kadrowo-Płacowego, Informatycznego oraz Górskiego Kompleksu Turystycznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • Bardzo dobra znajomość rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • Umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne.
 • Proaktywna postawa oraz orientacja na wynik.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Prawo jazdy kat. B

Sekretarka

Zakres zadań:

 • Obsługa centrali telefonicznej.
 • Obsługa skrzynki mailowej.
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Przyjmowanie gości.
 • Obsługa poczty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie administracyjne.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Specjalista ds. ekonomicznych
W Dziale Ekonomicznym

Zakres zadań :

 • Planowanie
 • Controlling
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych
 • Przygotowywanie ofert handlowych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Znajomość zagadnień z obszaru controllingu
 • Rozwinięte zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi typu MS Office
 • Dodatkowo mile widziane doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego

 

Samodzielna Księgowa

Zakres zadań :

 • Ewidencja obrotu kasowego.
 • Ewidencja wyciągów bankowych.
 • Ewidencja zakupu materiałów.
 • Ewidencja zakupu towarów.
 • Ewidencja rozliczeń z pracownikami.
 • Współudział w rozliczaniu podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
 • Windykacja należności i zobowiązań w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Rozliczenie kosztów przerobu.
 • Wycena, kwalifikowanie i księgowanie dowodów PW dotyczących wykonanej produkcji.
 • Zamykanie zadań dowodami księgowymi PW produkcji na sprzedaż i na własne potrzeby.
 • Otwieranie i zamykanie zleceń produkcyjnych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse lub rachunkowość).
 • 4 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości.
 • Znajomość prawa podatkowego.
 • Umiejętność weryfikacji dokumentów księgowych.
 • Dobra znajomość narzędzi typu MS Office.
 • Mile widziana znajomość programu UNIT4-TETA.

Monter Urządzeń Elektronicznych
Miejsce pracy : Czernica

Zakres zadań :

 • montaż urządzeń i pakietów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez zakład oraz montaż całościowy tych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną
 • wykonywanie pomiarów wyrobów produkowanych zgodnie z WT
 • dbanie o wysoką jakość pracy

Wymagania :

 • wykształcenie min. zasadnicze – monter zestrajacz urządzeń elektronicznych lub technik elektronik
 • doświadczenie w montażu urządzeń elektronicznych
 • znajomość zagadnień związanych z montażem SMD
 • doświadczenie w naprawie i uruchamianiu układów elektronicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie użytkowania programatorów urządzeń elektronicznych
 • zdolności manualne
 • samodzielność w wykonywaniu zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność i dokładność

 

Magazynier

Zakres zadań:

 • Przyjmowanie i wydawanie towarów.
 • Kompletacja zamówień.
 • Bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • Prawidłowe rozlokowanie wyrobów w przestrzeni magazynowej.
 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, sumienność.
 • Niekaralność, nienaganna opinia.
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

Ślusarz – Spawacz

Zakres zadań:

 • Ręczno-maszynowa obróbka metalu.
 • Obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarka, szlifierka, tokarka, frezarka, zaginarko-krawędziarka, pras i gilotyn.
 • Dbanie o wysoką jakość pracy.
 • Spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych.
 • Zdolności manualne.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Sumienność i dokładność.
 • Znajomość procesu produkcyjnego.

Oferujemy :

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy.
   • Możliwości rozwoju zawodowego.
   • Ciekawe wyzwania zawodowe.
   • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów dla dzieci, korzystanie na preferencyjnych warunkach z zakładowego kompleksu turystycznego w Świeradowie Zdroju).

W przypadku podania przez kandydata do pracy danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy informujemy, że:

   • administratorem danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy;
   • dane kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu rekrutacji;
   • podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy;
   • kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

List motywacyjny oraz CV, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dokumentów aplikacyjnych przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)” proszę składać na adres Spółki:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl , wzl2@wzl2.pl
Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142