Praca

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowiskach :


Kierownik Wydziału Mechanicznego

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe zarządzanie działem mechanicznym (produkcji)
 • Koordynowanie procesu produkcyjnego w ramach wydziału
 • Planowanie produkcji na podstawie planów
 • Realizacja planów produkcyjnych
 • Nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych w zakresie jakości oraz ilości
 • Prowadzenie działań z zakresu optymalizacji i doskonalenia procesów
 • Raportowanie do Szefa Produkcji
 • Organizowanie pracy działu produkcyjnego ok 50 osób
 • Nadzorowanie stanu technicznego urządzeń i maszyn
 • Utrzymywanie dyscypliny i przestrzegania przepisów BHP i p. poż.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2-letnie
 • Doświadczenie w zarządzaniu produkcją i pracy z zespołem
 • Doświadczenie w zakresie obróbki metalu, budowy konstrukcji
 • Wykształcenie wyższe o kierunku mechanicznym, mile widziane dodatkowe wykształcenie
  w kierunku zarządzania produkcją
 • Znajomość procesu montażu
 • Dobra znajomość środowiska MS Office oraz zdolność do obsługi systemów informatycznych związanych z organizacją produkcji
 • Dobra komunikacja interpersonalna oraz umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz koncentracji na realizacji celów

Kierownik Laboratorium – Starszy Metrolog

Zakres zadań :

 • Prowadzenie procesu gospodarki wyposażenia pomiarowego.
 • Realizacja potwierdzeń metrologicznych i sprawdzeń okresowych.
 • Nadzór nad realizacją zakupów wyposażenia pomiarowego.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe elektroniczne (telekomunikacja, robotyka i automatyka, metrologia elektryczna).
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami wielkość elektrycznych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office .
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami kompatybilności elektromagnetycznej, tłumienności elektromagnetycznej (Norma PN-EN ISO/IEC 1725).
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem  i oprogramowaniem systemów pomiarowych oraz z pomiarami wielkości mechanicznych (obsługa i programowanie maszyn współrzędnościowych).

Specjalista ds. Ekonomicznych

Zakres zadań :

 • Planowanie
 • Controlling
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych
 • Przygotowywanie ofert handlowych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Znajomość zagadnień z obszaru controllingu
 • Rozwinięte zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dodatkowo mile widziane doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego

Kontroler ds. Elektrycznych

Zakres zadań:

 • Prowadzenie zagadnień związanych z kontrolą jakości produkowanych, remontowanych i modernizowanych urządzeń.
 • Badania zdawczo-odbiorcze, okresowe, typu i prototypu.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe elektroniczne lub pokrewne.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dyspozycyjność związana z uczestniczeniem w wyjazdach grupy serwisowej.

Kontroler ds. Mechanicznych

Zakres zadań:

 • Prowadzenie zagadnień związanych z kontrolą jakości produkowanych, remontowanych i modernizowanych urządzeń.
 • Badania zdawczo-odbiorcze, okresowe, typu i prototypu.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe elektroniczne lub pokrewne.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dyspozycyjność związana z uczestniczeniem w wyjazdach grupy serwisowej.

Monter Urządzeń Elektronicznych

Zakres zadań :

 • Montaż urządzeń i pakietów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez zakład oraz montaż całościowy tych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną
 • Wykonywanie pomiarów wyrobów produkowanych zgodnie z WT
 • Dbanie o wysoką jakość pracy

Wymagania :

 • Wykształcenie min. zasadnicze – monter zestrajacz urządzeń elektronicznych lub technik elektronik
 • Doświadczenie w montażu urządzeń elektronicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z montażem SMD
 • Doświadczenie w naprawie i uruchamianiu układów elektronicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie użytkowania programatorów urządzeń elektronicznych
 • zdolności manualne
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność i dokładność

Ślusarz – Spawacz

Zakres zadań:

 • Ręczno-maszynowa obróbka metalu.
 • Obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarki, szlifierki ręcznej, zaginarko-krawędziarki, prasy i gilotyny.
 • Dbanie o wysoką jakość pracy.
 • Spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych.
 • Zdolności manualne.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Sumienność i dokładność.
 • Znajomość procesu produkcyjnego.

Lakiernik / Lakiernik samochodowy

Zakres zadań :

 • Przygotowanie powierzchni do lakierowania.
 • Szpachlowanie, wygładzanie powierzchni, matowienie, gruntowanie.
 • Lakierowanie na mokro i na sucho.

Wymagania :

 • Wykształcenie min. zasadnicze – lakiernik.
 • 1-2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Praktyczna znajomość procesów technologicznych w zakresie prac lakierniczych.
 • Zdolności manualne.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Sumienność i dokładność.
 • Znajomość procesu produkcyjnego.

Oferujemy :

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy.
   • Możliwości rozwoju zawodowego.
   • Ciekawe wyzwania zawodowe.
   • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów dla dzieci, korzystanie na preferencyjnych warunkach z zakładowego kompleksu turystycznego w Świeradowie Zdroju).

W przypadku podania przez kandydata do pracy danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy informujemy, że:

   • Administratorem danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy
   • Dane kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu rekrutacji
   • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy;
   • Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

List motywacyjny oraz CV, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dokumentów aplikacyjnych przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)” proszę składać na adres Spółki:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl , wzl2@wzl2.pl
Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142