Praca

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowiskach


Kierownik Działu Projektowania i Rozwoju

Zakres zadań:

 • Planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrola realizacji zadań Działu Projektowania i Rozwoju.
 • Kierowanie i zarządzanie realizacją prac projektowych i rozwojowych oraz zabezpieczeniem procesów produkcyjnych i remontowych pod względem technologicznym.
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i usprawnień zarządczych, organizacyjnych, projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.
 • Kierowanie projektami w ramach zawartych umów i zleceń produkcyjnych w całym cyklu ich realizacji.
 • Organizowanie i nadzór nad wsparciem techniczno-technologicznym dla Wydziałów Produkcyjnych w zakresie uruchamiania produkcji nowych wzorów wyrobów i wdrażania zmian w produkowanych wyrobach.
 • Zarządzanie zmianami i konfiguracją produkowanych wyrobów, w tym propozycji zmian konstrukcyjnych w ramach rozwoju produktu wraz z modyfikacją/ modernizacją wyrobów.
 • Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technologicznej, norm czasowych i limitów materiałowych, w szczególności przewodników technologicznych, dotyczących procesów produkcyjnych w całym cyklu życia wyrobu w tym sprzętu wojskowego.
 • Nadzór nad opracowywaniem warunków technicznych oraz programów badań wyrobów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Mile widziane doświadczenie przy wdrażaniu narzędzi koncepcji Lean Management oraz znajomość kultury Kaizen.
 • Posiadać wiedzę z zakresu zarządzania.
 • Posiadać doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.
 • Posiadać doświadczenie w zarządzaniu minimum kilkunastoosobowym zespołem.
 • Posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania projektami (w obszarze łączności/elektroniki/mechaniki/informatyki lub technologii produkcji).
 • Mile widziana znajomość metod zarządzania projektami PMBOK, PRINCE2 oraz Europejskich.
 • Dobra znajomość pakietu MsOffice.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Umiejętność interpersonalna, koncepcyjna i zdolności organizacyjne.
 • Sumienność i dokładność.

 • Inżynier Produkcji

  Zakres zadań:

  • Tworzenie programów i profili oraz nadzór nad procesem przygotowania montażu pakietów elektronicznych w technologii SMD i THT.
  • Przygotowanie programów do urządzeń automatyzacji procesów produkcji i nadzór nad pracą tych urządzeń.
  • Wykonywanie dokumentacji wykonawczej wspomagającej proces produkcji.
  • Nadzór nad systemem zabezpieczeń przed skutkami działania ESD i kontrola poprawności funkcjonowania tych zabezpieczeń.
  • Przygotowywanie konfiguracji i programów dla wyrobów produkowanych w Spółce w zakresie przygotowania do odbiorów końcowych.
  • Analiza dokumentacji technicznej w zakresie koniecznej konfiguracji stanowisk produkcyjnych do produkcji poszczególnych wyrobów.
  • Zastępowanie Kierownika Wydziału Produkcyjnego w czasie jego nieobecności.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (profil telekomunikacja, robotyka i automatyka) .
  • Mile widziane doświadczenie przy wdrażaniu narzędzi koncepcji Lean Management oraz znajomość kultury Kaizen.
  • Znajomość procesów związanych z montażem SMD i THT.
  • Znajomość zagadnień związanych z ochroną przed skutkami działania ESD.
  • Znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność obsługi programów CAD stosowanych w elektronice.
  • Znajomość zagadnień związanych z łącznością radiową i przewodową.
  • Dobra znajomość pakietu MsOffice.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Umiejętność interpersonalna, koncepcyjna i zdolności organizacyjne.
  • Sumienność i dokładność.

  • Monter urządzeń elektronicznych – Serwisant

   Zakres zadań:

   • Montaż urządzeń i pakietów wchodzących w skład produkowanych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
   • Wykonywanie pomiarów wyrobów zgodnie z WT (Wymagania Techniczne).
   • Naprawa sprzętu produkowanego, remontowanego i modernizowanego.
   • Uczestnictwo w wyjazdach grup serwisowych w celu przeglądów technicznych i napraw gwarancyjnych.

   Wymagania:

   • Wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne.
   • Prawo jazdy kategorii „B”.
   • Dyspozycyjność związana z uczestnictwem w wyjazdach grup serwisowych.
   • Dobra znajomość pakietu MS Office.
   • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

   Ślusarz – Spawacz

   Zakres zadań:

   • Ręczno-maszynowa obróbka metalu.
   • Obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarki, szlifierki ręcznej, zaginarko-krawędziarki, prasy i gilotyny.
   • Dbanie o wysoką jakość pracy.
   • Spawanie, lutowanie.

   Wymagania:

   • Uprawnienia spawalnicze.
   • Wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz.
   • Dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych.
   • Zdolności manualne.
   • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
   • Umiejętność pracy w zespole.
   • Sumienność i dokładność.
   • Znajomość procesu produkcyjnego.

   Lakiernik / Lakiernik samochodowy

   Zakres zadań :

   • Przygotowanie powierzchni do lakierowania.
   • Szpachlowanie, wygładzanie powierzchni, matowienie, gruntowanie.
   • Lakierowanie na mokro i na sucho.

   Wymagania :

   • Wykształcenie zasadnicze – lakiernik
   • Mile widziane doświadczenie zawodowe
   • Praktyczna znajomość procesów technologicznych w zakresie prac lakierniczych
   • Zdolności manualne
   • Samodzielność w wykonywaniu zadań
   • Umiejętność pracy w zespole
   • Sumienność i dokładność
   • Znajomość procesu produkcyjnego

   Oferujemy :

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy.
   • Możliwości rozwoju zawodowego.
   • Ciekawe wyzwania zawodowe.
   • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów dla dzieci, korzystanie na preferencyjnych warunkach z zakładowego kompleksu turystycznego w Świeradowie Zdroju).

   Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
   w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.

    


   Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej „WZŁ-2 S.A”, „Administratorem”.
   • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
   • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
   • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
   • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
   • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
   • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
   • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
   •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
   • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

   • W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

    Zgodna Nr 1

    Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
    Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

     

    ……………………………………………..
    (data i podpis)

    Zgodna Nr 2

    Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
    w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

     

    ……………………………………………..
    (data i podpis )

     

    List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

    Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
    Dział Kadr i Wynagrodzeń
    ul. Fabryczna 12
    55-003 Czernica,
    lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,
    wzl2@wzl2.pl
    Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142