Praca

W związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowiskach:

Mechanik maszyn i urządzeń w Dziale Utrzymania Ruchu – Czernica

Zakres zadań:

 • Prowadzenie przeglądów technicznych, oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i sprzętu.
 • Prowadzenie konserwacji, przeglądów oraz napraw maszyn i urządzeń.
 • Uruchamianie po naprawach oraz zakupionych nowych maszyn i urządzeń.
 • Drobne prace mechaniczne związane z naprawą maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie – technik mechanik lub zasadnicze o profilu mechanicznym plus doświadczenie w zawodzie.
 • Umiejętność logicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów technicznych,
 • Zdolności manualne,
 • Samodzielność wykonywania zadań,
 • Sumienność, dokładność, zaangażowanie,
 • Mile widziane prawo jazdy kat. „C” oraz uprawnienia obsługi wózków jezdniowych platformowych lub podnośnikowych.

 

Kucharz – GKT Czeszka i Słowaczka  – kontakt nr tel. 607 900 052

Stanowisko kucharza odpowiedzialne jest za przygotowywanie posiłków oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.

Podstawowy zakres zadań :

 1. Przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 2. Przygotowywanie posiłków.
 3. Pobieranie z magazynu spożywczego surowców.
 4. Codzienne sprzątanie pomieszczeń kuchni.
 5. Przestrzeganie przepisów i zasad HCCP.
 6. Pobieranie oraz należyte przechowywanie próbek pokarmowych.
 7. Nadzór nad pracami pomocy kuchennych.

Wymagania :

 • Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie kucharza.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Dbanie o prządek.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Pokojowa – GKT Czeszka i Słowaczka  – kontakt nr tel. 607 900 052

Dbanie o czystość w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych w Górskim Kompleksie Turystycznym „Czeszka” i „Słowaczka”

Podstawowy zakres zadań :

 • wymiana pościeli oraz jej ewidencja,
 • wymiana oraz uzupełnianie ręczników
 • uzupełnianie artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów,
 • uzupełnianie materiałów reklamowych,
 • informowanie przełożonego o brakach i usterkach w pokojach,
 • zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych pozostawionych przez gości hotelowych
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości,
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni pościeli hotelowej, ręczników, firan, zasłon, kap itp
 • kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń.

Wymagania :

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Obywatelstwo polskie.
 • mile widziane doświadczenie na adekwatnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Stróż nocny – GKT Czeszka i Słowaczka – kontakt nr tel. 607 900 052

Stanowisko stróża nocnego polega na ochronie Kompleksu Turystycznego „Czeszka” i „Słowaczka”.

Podstawowy zakres zadań :

 1. Ochrona obiektu turystycznego i terenu należącego do niego.
 2. Nadzór nad zabezpieczeniem i wyposażeniem budynków.
 3. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego o zaistniałych awariach lub uszkodzeniach budynków, urządzeń.
 4. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego oraz odpowiednich służb o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Wymagania :

 • Dobra organizacja pracy.
 • Dbanie o prządek.
 • Sumienność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawe wyzwania zawodowe,
 • Pakiet socjalny.

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej „WZŁ-2 S.A”, „Administratorem”.
 • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

Zgodna Nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

……………………………………………..
(data i podpis)

Zgodna Nr 2

Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

 

……………………………………………..
(data i podpis )

 

List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,
wzl2@wzl2.pl
Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142