Oferta sprzedaży składników majątkowych

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy oferują do sprzedaży składniki majątkowe

Cena jednostkowa minimalna brutto [PLN]

  1. Tokarka rewolwerowa 1G-325 (1 szt) – 2 600 PLN
  2. Prasa ręczna balansowa YB-1 (1 szt) – 1 200 PLN
  3. Piec do hartowania PEŁ 024 (2 szt) – 500 PLN
  4. Szlifierka ostrzałka OND350 (2 szt) – 800 PLN
  5. Wiertarka kadłubowa WD 16 A2 SP (1 szt) – 1 000PLN 

Oferty w zaklejonych kopertach z opisem “Oferta – kupno nazwa wybranego/wybranych składników majątkowych” należy przesłać pocztą na adres Spółki: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica lub złożyć osobiście w „Tajnej Kancelarii” w terminie do dnia 15.06.2022 roku, do godz. 14.00.

Oferty winny zawierać proponowaną cenę brutto oraz dane kontaktowe oferenta.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Utrzymania Ruchu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

  • tel. 71 381 01 20
  • tel. kom. 661 113 778
Pełna treść ogłoszenia (więcej….)